Ikona
Domowy Kosciół Domowy Kosciół
.
.
Śledź nas na facebook-u

Tablica ogłoszeń

Najbliższe wydarzenia:

  • 6 V 2017
    Dzień wspólnoty Ruchu Światło-Życie w rejonach

  • 20 V 2017
    Pielgrzymka rodzin Domowego Kościoła do Sanktuarium św.Józefa w Kaliszu

Dalsze wydarzenia...
Znak roku 2016/2017

Skrzynka modlitewna

Twoje imię:
Proszę, wpisz tutaj intencję
Pytanie kontrolne:
3 + 4 (słownie)=

Dodane intencje

Ostatni numer biuletynu
 
Ostatni numer biuletynu
 
Archiwum biuletynów
 
 
KODR Logo

Biuletyn KODR
 
 
Tablica ogłoszeń

Aktualności 2017

Rekolekcje 2017 Nowi członkowie DK :)


2017.04.14 Życzenia wielkanocne

Życzenia

Droga Wspólnoto!

Czuwajcie wraz Chrystusem, który będzie modlił się przed śmiercią. Wraz z Nim powtarzajcie "nie moja, ale Twoja wola niech się stanie".
Zanurzcie się w Tajemnicy śmierci Chrystusa i uwielbiajcie Pana za Jego miłość, która doprowadziła Go na krzyż.
Udajcie się do grobu wraz z kobietami i odkryjcie, że Zbawiciela tam nie ma.
Zmartwychwstał, abyśmy my mogli żyć.
Nieście tą dobrą nowinę całemu światu.
Żyjcie tak, aby inni doświadczyli bliskości Chrystusa, który w Was mieszka.

Amen! Alleluja!

ks. Józef Miciński
Ania i Marcin Bukowscy

2017.04.06 Odbył się Dzień Skupienia

       W sobotę dnia 1 kwietnia odbyłsię Dzień Skupienia DK, którego tematem było "Wspólnota w ogniu miłości miłosiernej". Wczasie dnia skupienia mogliśmy wysłuchać dwóch konferencji księdza Sławka mówiących o Wspólnocie. W pierwszej mogliśmy dowiedzieć się o tym jak budować dobrą wspólnotę, co robić, a czego nie robić będąc we wspólnocie, a także usłyszeliśmy o częstych "grzechach" osób będących we wspólnotach. Druga konferencja przypomniała nam o mocy słowa, nie tylko Bożego, ale także mocy słowa każdego człowieka - zarówno dobrego jak i złego - błogosławieństwa i przekleństwa.
       W czasie spotkań w grupach mogliśmy podzielić się swoimi doświadczeniami na temat bycia we wspólnocie i mocy Słowa.
       Zakończeniem Dnia Skupienia była adoracja, możliwość spowiedzi i Eucharystia - nasze dziękczynienie Bogu za łaskę zbawienia i trwanie we wspólnocie.
       Dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w Dniu Skupienia dostępne są nagrania konferencji:
Konferencja I
Konferencja II
oraz zdjęcia w galerii

Arek

2017.04.09 Odbył się DWDD

       18 marca 2017 roku uczestniczyliśmy w Dniu Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD) w Bydgoszczy. W spotkaniu brali udział przedstawiciele diakonii z diecezji wchodzących w skład naszej filii (warmińska, toruńska, gnieźnieńska, pelplińska, gdańska, bydgoska, elbląska).
       Dzień Wspólnoty zakorzeniony był w temacie Sługa Niepokalanej i wychowawca wolnych ludzi. W trakcie konferencji przedstawiciele diakonii dzielili się z zebranymi tym co udało im się ostatnio wypracować. Usłyszeliśmy przedstawicieli diakoni wyzwolenia, społecznej, życia i liturgicznej.
       W trakcie DWDD członkowie diakonii mieli możliwość spotkania się ze sobą w grupach diakonijnych, natomiast my uczestniczyliśmy w kręgu filialnym, w którego skład wchodzą pary diecezjalne naszej filii i para filialna.
       Kulminacyjnym punktem Dnia Wspólnoty była Eucharystia. Kazanie wygłosił ks.Janusz Konysz z diecezji bydgoskiej. W trakcie kazania ksiądz odwołał się do nauczania księdza Blachnickiego i przybliżył nam postawy Człowieka Starego i Nowego.
       Człowiek stary - jest zdezintegrowany, wie, co jest dobre, zna przykazania, ale nie potrafi iść za tym co dobre.
       Dlaczego tak się dzieje? Dociera do niego dużo informacji ze świata, nie potrafi odnaleźć prawdy w życiu i iść za nią, hołduje swoim namiętnościom.
Typy Starego Człowieka i przeciwstawione im typy Nowych Ludzi
- człowiek konsumpcyjny - ciągle nienasycony, toczy nieustanny wyścig w zaspokajaniu swoich potrzeb
+ człowiek posiadający siebie - posiada siebie, dając siebie innym
- człowiek wyczynowy - wyspecjalizował się w jakiejś dziedzinie, postrzegany jest przez pryzmat swojego wyczynu
+ człowiek nastawiony na służbę - człowiek, który jest wielki nie przez to co osiągnął, ale przez to czym dzieli się z innymi
- człowiek stada - nie potrafi samodzielnie myśleć, płynie z prądem i nie potrafi być sobą
+ człowiek wyzwolony - ten, który potrafi się przeciwstawić i iść pod prąd wyznając wartości chrześcijańskie
       Często jest tak, że powstaje w nas nowy człowiek, a stare przywary pozostają.
       Niech w naszych sercach brzmią słowa pieśni "Wdziejmy biel nowych szat w Chrystusie Panu, Nowy człowiek powstanie w każdym z nas."
       Niech towarzyszy nam pytanie "Ile w tobie jest starego człowieka, a ile nowego?".
Poszukajmy w swoim sercu odpowiedzi.

Ania i Marcin

2017.03.16 Dzień Skupienia

Kochani!

Dziękujemy Wam serdecznie za Dzień Wspólnoty.

       Byliśmy zbudowani tym, że tak wielu nas było, że kościół Bożego Ciała ledwo nas pomieścił. Chwała Panu za to!

       Kolejna okazja do spotkania już 1 kwietnia. Czekamy an Wasze zgłoszenia. Przekażcie informację do waszych kręgów i przybywajcie, żebyśmy mogli nacieszyć się swoją obecnością.

Dzień skupienia dla wspólnoty Domowego Kościoła diecezji elbląskiej
Temat: Wspólnota w ogniu miłości miłosiernej
Kiedy: Sobota 01.04.2017 r.
Gdzie: Kościół Bożego Ciała w Elblągu, ul. Robotnicza 29
Godz.: od 9.30 do ok. 17.30

"Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało(...). Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki. Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. "(1 Kor 12,12-13a, 26-27)
       Dzień skupienia poświęcony będzie tematowi budowania wspólnoty i towarzyszącym temu różnym trudnościom, m.in. w relacjach międzyludzkich oraz mocy słowa Bożego i ludzkiego w naszym życiu i we wspólnocie, a także uzdrowienia ze zranień.
       W programie dnia skupienia: dwie konferencje, Namiot Spotkania, spotkanie w grupach, rachunek sumienia członka wspólnoty, celebracja sakramentu pokuty i pojednania oraz uroczysta Msza Święta w intencji naszych kręgów i relacji wspólnotowych.
       To ważny czas i temat dla każdego członka wspólnoty: i tego który jest na początku swej drogi we wspólnocie i tego z długim już w niej stażem. Daj Panu Bogu szansę, aby otwierał twoje serce, weryfikował spojrzenie na trwanie we wspólnocie i pomagał kształtować relacje z bratem/siostrą w wierze.
       W przerwach przewidziany poczęstunek przy kawie i ciastku oraz ciepły obiad. Udział w dniu skupienia jest darmowy, a zbierane będą dobrowolne ofiary na pokrycie kosztów posiłków.

Ważna informacja - Nie będzie opieki do dzieci podczas tego dnia skupienia.

Zapisy przyjmujemy do 26.03.2017 r.
e-mail: a.bukowska@vp.pl, tel: 691-939-311 Marcin

Niech nikogo z nas nie zabraknie. Serdecznie zapraszamy.

Ania i Marcin

2017.03.17 Odbył się Dzień Wspólnoty

       Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za czas Dnia Wspólnoty, który przeżywaliśmy 11 marca w Elblągu. W Dniu Wspólnoty uczestniczyła młodzież, małżeństwa oraz moderatorzy grup młodzieżowych i kręgów Domowego Kościoła z całej diecezji. Rozpoczęliśmy o 15:00 Koronką do Miłosierdzia Bożego. Następnie zawiązaliśmy wspólnotę. Aula i balkon w kościele Bożego Ciała były wypełnione po brzegi, co napawało nasze serca niezmierną radością.
       Na kolejne punkty Dnia Wspólnoty młodzież wraz ze swoimi moderatorami udała się do Seminarium Duchownego. Tam wysłuchali konferencji księdza Kajetana Jakubowskiego oraz uczestniczyli w celebracji Słowa Bożego.
       W tym samym czasie moderatorzy kręgów spotkali się z moderatorem diecezjalnym Domowego Kościoła - księdzem Józefem Micińskim. W trakcie spotkania księża odpowiadali na pytania dotyczące funkcji moderatora oraz dzielili się swoim doświadczeniem trwania w kręgu.
       Małżeństwa miały możliwość wysłuchania konferencji ks.Marcina Marciniaka "Wspólnota miejscem doświadczania miłosierdzia". Ksiądz wskazał na trzy przestrzenie, w których mamy doświadczać miłosierdzia we wspólnocie:
- Wzajemne znoszenie siebie
- Przebaczenie
- Służenie sobie i wspólnocie

       Każdy kryzys, który przeżywamy we wspólnocie czyni nas silniejszymi. Na rany, które nosimy sobie mamy reagować przebaczeniem. Czy w moim sercu jest przestrzeń na miłosierdzie Pana Boga?
       Ksiądz Marcin przypomniał nam, że Domowy Kościół to Ruch Charyzmatyczny. Wezwał nas do służenia sobie i innym przy pomocy swoich darów i charyzmatów. Zadał nam pytanie, na które każde małżeństwo powinno sobie odpowiedzieć: "Co jest naszym charyzmatem jako małżeństwa?", "Czym obdarzył mnie Duch Święty w momencie zawarcia sakramentu małżeństwa?"
       Działanie Ducha Świętego jest konkretne, dlatego każdy z nas powinien zastanowić się nad tym w jaki sposób służy sobie i wspólnocie (co daje wspólnocie i co otrzymuje od wspólnoty)
       Po wysłuchaniu konferencji nadszedł czas na świadectwa. Swoim świadectwem o przebaczeniu, sakramencie pojednania i miłości Bożej ubogacili nas Ania i Michał Wierzbiccy oraz Kasia i Jarek Baturewicz. Dziękujemy za otwartość ich serc.
       Kolejnym punktem Dni a Wspólnoty były spotkania w grupach. W sześciu grupach dzieliliśmy się doświadczeniem miłości miłosiernej. W trakcie Namiotu Spotkania wsłuchiwaliśmy się w głos Pana Boga adorując Najświętszy Sakrament.
       Nadszedł kulminacyjny moment DW, kiedy wszyscy wspólnie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej sprawowanej przez 10 księży. Eucharystii przewodniczył moderator diecezjalny Ruchu Światło - Życie ksiądz Maciej Ruciński. Słowo Boże do zgromadzonych wygłosił moderator diecezjalny Domowego Kościoła ksiądz Józef Miciński. Oprawę muzyczną przygotowała młodzież. Dzieci w procesji z darami złożyły na stole ofiarnym prace plastyczne, w których przedstawiały miłosierdzie Boże.
       Nasze spotkanie zakończyliśmy wspólną Agapą.
       Dziękujemy Panu Bogu za ten wyjątkowy czas budowania wspólnoty i wspólnego świętowania.
       Ciąg dalszy pochylania się nad tematem Wspólnoty w ogniu miłości miłosiernej przed nami. Zapraszamy wszystkich 1 kwietnia do Elbląga (szczegóły na stronie)

Zdjęcia w galerii

Chwała Panu

Ania i Marcin

2017.03.03 XXX ROCZNICA ŚMIERCI NASZEGO ZAŁOŻYCIELA

30 Rocznica

       "Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza" taki refren psalmu rozbrzmiewał na wieczornej niedzielnej Mszy w wigilię 30 rocznicy śmierci naszego założyciela, gdzie zgromadziliśmy się wokół ołtarza kwidzyńskiej katedry. W gronie małżeństw z Domowego Kościoła, lokalnej wspólnoty pod przewodnictwem naszego moderatora x. Przemysława modliliśmy się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego. Ufni, że Jego dusza znalazła pokój w Bogu, wyczekujemy potwierdzenia tego faktu przez Kościół. Po eucharystycznej uczcie dane nam było wsłuchać się w słowa testamentu jakie pozostawił Ojciec Franciszek. Ukazując nam cztery wielkie dary w Swoim życiu, uświadomił nam jak wielkim darem była i jest Jego wizja Żywego Kościoła. Jakże aktualne są słowa:
       "I jeżeli miałbym coś do przekazania i chciałbym coś przekazać w moim duchowym testamencie - to właśnie ten dar - charyzmat Światło-Życie. Zrozumienie, umiłowanie, wierność wobec tego charyzmatu. Wydaje mi się bowiem, że ciągle jeszcze mało jest ludzi - także w Polsce - którzy już otrzymali łaskę zrozumienia znaczenia tego charyzmatu dla odnowy oblicza Kościoła - Chrystusowej Oblubienicy - Nowej Jerozolimy zstępującej z nieba na ziemię." /frg. Testamentu Ks. F.Blachnickiego/

Sługo Boży Księże Franciszku - wstawiaj się za nami.

Bernadeta i Andrzej

2017.03.02 Dzień Wspólnoty

       Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Ruchu Światło-Życie na diecezjalny Dzień Wspólnoty, który odbędzie się w sobotę 11.03 w Elblągu w kościele Bożego Ciała.
       Plan dnia wspólnoty jest następujący:
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
    Zawiązanie wspólnoty
15.30 Konferencja "Wspólnota miejsce doświadczenia miłosierdzia"
    Świadectwa
16.30 Spotkanie w grupach
17.30 Namiot Spotkania
    Przygotowanie do Eucharystii
18.00 Eucharystia
    Agapa

       W pierwszej części spotkania będzie obecna z nami również młodzież, która na czas konferencji i spotkań w grupie przejdzie do seminarium, gdzie odbędzie się ich spotkanie formacyjne. Wszyscy razem uczestniczyć będziemy w Eucharystii sprawowanej w kościele Bożego Ciała.
       Przypominamy, iż przy okazji Dnia Wspólnoty swoje spotkanie z księdzem moderatorem diecezjalnym DK - ks.Józefem Micińskim będą mieli moderatorzy naszych kręgów, dlatego prosimy was serdecznie o przypomnienie im tego terminu i zachęty do przyjazdu. Spotkanie moderatorów będzie w seminarium w czasie naszej konferencji i spotkania w grupie.

Wszystkich serdecznie Zapraszamy
Ania i Marcin

2017.02.14 Seminarium Odnowy Wiary

SOW

Droga Wspólnoto!

       Serdecznie zapraszamy wszystkich członków naszej wspólnoty do uczestnictwa w Seminarium Odnowy Wiary. Jeśli widzisz że w Twoje życie duchowe wkradł się marazm; realizacja zobowiązań staje się rutyną pozbawioną wewnętrznej głębi; jeśli chcesz to zmienić, poznając na nowo piękno modlitwy Pismem Świętym (Namiotu Spotkania), odkryć dary Ducha Świętego - zapraszamy Cię na pierwsze spotkanie, które odbędzie się:
25 lutego o godz. 17.00 w kaplicy pod kościołem MBKP
w Elblągu przy ul. Robotniczej 69.

       Seminarium Odnowy Wiary jest formą 9-tygodniowych rekolekcji "w domu". Każdy tydzień ma określony temat, związany z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi życia duchowego (m.in. problem grzechu i nawrócenia, osobistej relacji z Bogiem, rozeznawania duchowego, przebaczenia i uzdrowienia, działania Ducha Świętego, itd.). Temat ten podejmowany jest przez uczestników w domu w ramach indywidualnej modlitwy Pismem Świętym w ciągu całego tygodnia.
       Ponadto każdego tygodnia odbywać się będą spotkania obejmujące wspólną modlitwę, konferencję i spotkanie w grupach. Wielkość z nich odbywać się będzie w sobotę od godz. 17.00 (za wyjątkiem sobót zarezerwowanych na inne wydarzenia wspólnotowe) w kaplicy, pod kościołem o. Redemptorystów.
       Materiały w oparciu o które prowadzone będzie Seminarium zostały opracowane przez Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej.
Serdecznie zapraszamy także inne zainteresowane osoby spoza naszej wspólnoty.

Plakat - Seminarium Odnowy Wiary

Ania i Marcin

2017.02.16 Odbyła się Randka w Kościele

       W ostatnią sobotę 11 lutego odbyła się organizowana przez naszą wspólnotę Randka w Kościele. Była ona jednym z wielu wydarzeń w Międzynarodowym Tygodniu Małżeństwa, który trwał od 7 do 14 lutego.
       Randka rozpoczęła się od powitania wszystkich przez Bogdana i Renatę oraz księdza proboszca parafii MBKP w Elblągu. Wszystkie dzieci poszły z "ciociami" do salki, a my mogliśmy wzywać Ducha Świętego, a następnie wsłuchać się w konferencję na temat przebaczenia, którą wygłosił ksiądz Piotr Olechowski. Wyjaśnił na czym polega przebaczenie i omówił wiele problemów wystepujących w małżeństwie, które mogą być przyczyną nieporozumień i braku przebaczenia. Wszyscy uczestnicy zostali zachęceni do przemyślenia, które z tych sytuacji dotyczą ich osobiście.
       Po konferencji można było spisać rezultaty tych przemyśleń na kartce i ofiarować je Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie. Uczestniczące pary miały równeż czas, aby o tym porozmawiać ze sobą i sobie przebaczyć.
       Kolejnym punktem Randki była modlitwa wstawiennicza prowadzona przez księży i wspomagające ich małżeństwa. Każdy kto chciał, mógł podejść i prosić o modlitwę za siebie i swoją rodzinę. Na koniec nie zabrakło również wspólnej modlitwy uwielbienia i dziękczynienia.
       Spotkanie zakończyło się wspólną Agapą w salce pod kościołem gdzie mogliśmy ze sobą porozmawiać, poznać i wspólnie się cieszyć swoją obecnością.

Chwała Panu !

Zdjęcia na stronie Randki w Kościele

       Dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w Randce lub chcieliby sobie przypomnieć konferencję, jest ona dostępna na stronie Randki w Kościele

Arek

2017.02.08 Odbył się bal karnawałowy Rejonu Pomezania

Bal karnawałowy Rejonu Pomezania
BAL KARNAWAŁOWY KRĘGÓW DOMOWEGO KOŚCIOŁA REJONU POMEZANII

       Kolejny raz małżeństwa z Domowego Kościoła Rejonu Pomezania zorganizowały bezalkoholowy bal karnawałowy. W sobotni wieczór 4 lutego po raz drugi spotkaliśmy się w leśniczówce Wydry niedaleko Sztumu. Na miejsce przybywały kolejne pary pięknie ubrane, a niektóre przebrane. Pojawili się licznie "sztumscy więźniowie", kowboje, kucharz i kelnerka, muchomorki, "młoda para", arystokraci i afrykańskie małżeństwo, które poprowadziło tradycyjnego i uroczystego Poloneza. Radośnie w duchu nowej kultury bawiło się nas aż 30 małżeństw zarówno z naszej wspólnoty jaki i spoza. Towarzyszył nam również ks.Kajetan w trochę mniej duchowym stroju jako więzień Pana. Tańce, wspólne zabawy i rozmowy przy stołach były okazją do budowania wzajemnych relacji. Mieliśmy na balu również jubilata, którego małżonka uraczyła nas pysznym tortem.
       Bardzo dziękujemy Agnieszce i Marcinowi, Joli i Andrzejowi, którzy kolejny raz wzięli trud przygotowania balu w swoje ręce. Już dziś prosimy o jeszcze...

Zdjęcia w galerii

Bernadeta i Andrzej

2017.01.24 Randka w kościele

Randka

Droga Wspólnoto!

       Zapraszamy wszystkich do przeżycia kolejnej randki w kościele.
       Randka w kościele to konferencja wygłoszona przez ks.Piotra Olechowskiego, chwila tylko we dwoje, modlitwa wstawiennicza i uwielbienie.
       Jest to nasza propozycja skierowana do wszystkich zakochanych par. Tu pojawia się zadanie dla nas, abyśmy licznie w tym wydarzeniu wzięli udział i zaprosili inne pary z naszego otoczenia. Dla tych, którzy na Porekolekcyjnym Dniu Wspólnoty podjęli się Operacji Andrzej, jest to wydarzenie na które możemy zaprosić osoby za które się modlimy. Żeby skorzystać z zaproszenia, wystarczy pobrać plik, wydrukować i rozdać.
       Randka odbędzie się w KAPLICY przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu, przy ulicy Robotniczej 69 w dniu 11 lutego 2017 o godzinie 16:00.
       Na czas trwania randki zapewniamy opiekę do dzieci.

Plakat - Randka w kosciele

Renata i Bogdan

2017.01.27 Ogólnopolskie Spotkanie Domowego Kościoła

       W dniach 13-15 stycznia 2017 roku uczestniczyliśmy w Spotkaniu Ogólnopolskim Domowego Kościoła w Krakowie Łagiewnikach. To był piękny czas budowania wspólnoty i zanurzania się w Boże Miłosierdzie. Zawierzyliśmy całą naszą diecezjalną wspólnotę powtarzając za Janem Pawłem II słowa wyryte w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego "Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka."
       Rozpoczęliśmy Eucharystią w piątkowy wieczór, w czasie której wybrzmiały słowa, że to my tak jak czterej wierzący z Ewangelii, którzy przynieśli i spuścili przez otwór w dachu paraliktyka, mamy przyprowadzać innych do Chrystusa.
       Sobotniej Eucharystii, którą mieliśmy możliwość przeżywać w kaplicy św.Faustyny, przewodniczył ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. W homilii ksiądz kardynał nawiązał do sobotniej Ewangelii, gdzie na słowo Jezusa "Pójdź za mną" Lewi wstał i poszedł za Jezusem. Słowo Boże ma wielką moc. Obliczem Boga jest miłosierdzie, twarz miłosiernego Jezusa. Ksiądz kardynał porównał małżeństwo do laboratorium czułych więzi. Wezwał nas do tego, abyśmy prosili za wstawiennictwem siostry Faustyny i Jana Pawła II, aby iskra miłosierdzia rozeszła się na cały świat. Niech świat otwiera się na przyjęcie Ewangelii dobra, miłości i solidarności. Budujmy dzień po dniu żywy Kościół.
       W trakcie popołudniowej konferencji wybrzmiała wielkość naszego założyciela Księdza Franciszka Blachnickiego, który głosił, że droga umierania jest najlepszą drogą do królestwa Bożego oraz, że prawdziwe chrześcijaństwo rozpoczyna się od zrozumienia tajemnicy krzyża. Następnie mieliśmy możliwość podzielenia się Czytaj DALEJ...
2017.01.27 Nowa para filialna

Droga Wspólnoto!

       Pragniemy serdecznie podziękować ustępującej parze filialnej Marcie i Jankowi Nadolnym. Życzymy im dalszego owocnego trwania we wspólnocie Domowego Kościoła.

Nowa Para Filialna
Nowa para filialna naszej filii pelplińskiej
Dorota i Piotr Jasińscy

       Niech Duch Święty umacnia nową parę filialną w pełnieniu posługi i obdarza potrzebnymi łaskami.

Ania i Marcin

2017.01.20 Spotkanie opłatkowe Rejon Pomezania

Spotkanie oplatkowe

OPŁATKOWE SPOTKANIE KRĘGÓW DOMOWEGO KOŚCIOŁA REJONU POMEZANII

       14 stycznia 2017 w średniowiecznych murach kwidzyńskiego zamku odbyło się opłatkowe spotkanie kręgów Domowego Kościoła rejonu Pomezanii. Rodziny z Iławy, Kwidzyna, Malborka i Sztumu, zgodnie z polską tradycją Świąt Bożego Narodzenia, spotkały się, by przełamać się opłatkiem, złożyć sobie życzenia, by wspólnie śpiewać kolędy.
       Nasz Rejonowy Opłatek rozpoczęła para rejonowa Bernadeta i Andrzej Omieczyńscy zapaleniem świecy i słowami: "Niech ta świeca uświadamia nam obecność wśród nas Jezusa, który jest Emanuelem, Bogiem z nami." Andrzej podziękował parom z Kwidzyna i wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego spotkania. Dalej zgodnie z wigilijnym zwyczajem nastąpiło czytanie Ewangelii mówiącej o narodzeniu Pańskim. Młodzi z diakonii muzycznej (a starsi wraz z nimi) niczym betlejemscy pasterze, w takt dźwięcznej kolędy "przybieżeli do Betlejem", "grali skocznie Dzieciąteczku" na... gitarach, bębnie, flecie i na czym popadło.
       "Myślę, że jesteście szczęściarzami. Wielu mogłoby wam zazdrościć, tego, że jesteście razem. Życzę Wam, aby ta miłość, która was łączy i ubogaca, aby ta miłość, która jest tak potrzebna na świecie, wzrastała w was i była świadectwem dla innych..."- te piękne, poruszające życzenia skierował do nas moderator rejonowy ks.Przemysław Demski, który pobłogosławił potrawy złożone na wspólnym, wigilijnym stole i zainicjował Modlitwę Pańską. Po niej nastąpiła niezapomniana chwila, w której poszczególne rodziny podchodziły do siebie nawzajem, łamały się opłatkiem i składały sobie płynące z serca życzenia. Zasiedliśmy wspólnie do stołu, gdzie przy herbatce lub kawie była okazja do długich rozmów, zacieśniania więzi i wymiany doświadczeń. Potem poszczególne kręgi przebrane w różnorodne stroje królów, pasterzy, aniołów i betlejemskie gwiazdy po mistrzowsku odśpiewały przygotowane przez siebie kolędy. Emocje rozpaliło śpiewanie przy stole kolęd rozpoczynających się od kolejnych liter alfabetu.
       Ukoronowaniem spotkania była Eucharystia sprawowana w kwidzyńskiej katedrze przez ks.Przemysława Demskiego oraz ks.Piotra Wolnikowskiego, który w homilii nawiązującej do czytania z Ewangelii św.Jana zwrócił uwagę na świadectwo, jakie Jan Chrzciciel daje o Jezusie jako Mesjaszu "Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata...". Te słowa powtarza kapłan w chwili Podniesienia podczas każdej Eucharystii. Warto więc i dziś zadać sobie pytanie: Kim dla mnie jest Jezus i jak wygląda moje z Nim spotkanie?
       Ks.Moderator rejonu Pomezanii podziękował nam - rodzinom Domowego Kościoła - za posługę liturgiczną, modlitwę wiernych, procesję z darami, a nade wszystko za naszą obecność i świadectwo życia małżeńskiego i rodzinnego. Po Eucharystii na zakończenie spotkania wspólnie odśpiewaliśmy kolędę kończącą się słowami: "Chwała na wysokości, ... a pokój na ziemi"
Na chwałę Panu

Zdjęcia w galerii

Janusz i Dorota

Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009

 
---