Press "Enter" to skip to content

Rozważanie na piąty piątek Wielkiego Postu – 15.03.2024

„A szła za Nim cała gromada mężczyzn i kobiet,
które biły się w piersi i lamentowały nad Nim.
Jezus zwrócił się do nich słowami:
„Córki Jeruzalem, nie płaczcie nade mną; to nad sobą
płaczcie i nad waszymi dziećmi, bo nadchodzą dni,
w których mówić będą: Szczęśliwe niepłodne,
i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły.
Wtedy zaczną mówić do gór: Zwalcie się na nas,
a do pagórków: Przykryjcie nas. Bo jeśli z
zielonym drzewem tak postępują, to co będzie z uschniętym?”
(Łk 23, 27-31)

 

            W powyżej zacytowanym fragmencie Ewangelii mamy ukazane kobiety płaczące, lamentujące. Jezus zwraca na nie uwagę i kieruje w ich stronę słowo. Pan w swoich słowach upomina owe kobiety jerozolimskie. Upomnienie to jest pełne troski, ponieważ zwraca uwagę, że nie chce litości sentymentalnej, ale nawrócenia i żywej wiary.

Takie użalanie nad Jezusem oraz cierpieniem i złem tego świata na nic się nie zda, jeśli człowiek nie podejmie drogi nawrócenia. Jedną z rzeczywistości, aby podjąć ową drogę, jest uświadomienie sobie swojego grzechu i zdanie sprawy, że czeka nas sąd.

Grzech jest straszną rzeczywistością ponieważ jest „miłością siebie, posuniętą aż do pogardy Boga” (św. Augustyn, por. KKK 1850). Zatem płacz i lament nie pomogą. Trzeba konkretnego postanowienia i działania, by nie gardzić Bogiem, a dokonuje się to poprzez: uświadomienie i wyznanie grzechów, pokutę oraz prawe życie. W podjęciu takich kroków może przyjść nam i przychodzi z pomocą, myśl o sądzie Bożym. „Perspektywa Sądu Ostatecznego od najwcześniejszych czasów oddziaływała na codzienne życie chrześcijan, stanowiąc jakby kryterium, według którego kształtowali życie doczesne, jako wyzwanie dla sumień i równocześnie jako nadzieja pokładana w sprawiedliwości Boga.… Sąd Boży jest nadzieją, zarówno dlatego, że jest sprawiedliwością, jak i dlatego, że jest łaską” (Benedykt XVI, Spe salvi, nr 41i 470). Sprawiedliwością dlatego, że zostaniemy osądzeni według czynów, a łaską z racji na miłosierdzie. Sprawiedliwość i miłosierdzie są w Bogu i występują razem, dlatego sąd jest nadzieją dla człowieka. 

 

Módlmy się:

Panie daj nam wejrzenie w siebie, pomóż zobaczyć grzech i jego okrucieństwo oraz wyznać go. Pomóż go odrzucić i więcej do niego nie wracać. Niech perspektywa sądu Twojego – nadziei, dodaje nam odwagi do prawego życia, abyśmy z Tobą żyli teraz i w wiecznej szczęśliwości. Amen.  

ks.Karol Waga

Loading