Press "Enter" to skip to content

Zobowiązania

Punkt 15. Zasad Domowego Kościoła: 

Budowaniu jedności (communio) w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne – zobowiązania przyjęte z END:

– codzienna modlitwa osobista
(Namiot Spotkania),

– regularne studium Pisma Świętego,


– codzienna modlitwa małżeńska,


– codzienna modlitwa rodzinna,


– comiesięczny dialog małżeński,


– reguła życia
(systematyczna praca nad sobą,
swoim małżeństwem i rodziną),


– uczestnictwo, przynajmniej raz w roku,
w rekolekcjach formacyjnych.


Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu.
Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania, oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do świętości (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

Loading