Press "Enter" to skip to content

Zobowiązania

Punkt 13 Zasad Domowego Kościoła: 

Budowaniu jedności (communio) w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne – zobowiązania przyjęte z END:

– codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania),

– regularne spotkanie ze słowem Bożym,


– codzienna modlitwa małżeńska,


– codzienna modlitwa rodzinna,


– comiesięczny dialog małżeński,


– reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),


– uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.


Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu.
Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania, oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do świętości (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).