Press "Enter" to skip to content

Rozważanie na pierwszy piątek Wielkiego Postu – 16.02.2024r.

Faryzeusze, Judasz, Annasz, Kajfasz, Piłat, Barabasz i inni, którzy przyczynili się do śmierci Pana. Co takiego nie spodobało się im w Jezusie? Jaki był powód wydania, skazania i ukrzyżowania Pana? Słowa Pana, Jego gesty okazujące zbawczą moc, jak: odpuszczanie grzechów, wypędzanie złych duchów, uzdrawianie; Jego wewnętrzna moc, siła?  

To wszystko sprawiło, że skazali Jezusa. Paradoks!  Jezus nie uczynił niczego złego. Ci którzy widzieli Jego działanie mówili: „Wszystko dobrze uczynił. Sprawił, że głusi słyszą, a niemi mówią” (Mk 7, 37). Więc dlaczego, jedni widząc cuda Jezusa, potęgowali w sobie do Niego nienawiść a inni chwalili Go, szli za Nim, rozkochiwali się w Nim?

Zdaje się, że ci pierwsi odbierali Jezusa jako zagrożenie. Bali się Go! Drudzy widzieli w Nim tego, który dokonuje wielkich rzeczy, wielu zapewne już widziało w Nim Boga. Te dwie skrajne postawy wcale nie są dalekie współczesnemu człowiekowi. Co więcej te dwie postawy mogą być w jednym człowieku.

Może doświadczasz w sobie te napięcie: że z jednej strony odbierasz Jezusa jako zagrożenie, jako kogoś kogo trzeba oddalić, usunąć, zabić, a z drugiej chcesz do Niego przylgnąć; słuchając Go, wypełniając Jego wole, czyniąc dzieła w Jego imię.

U początku tych rozważań przyjrzyj się swojej postawie; swej niechęci i chęci w stosunku do Jezusa. Nazwij to wszystko po imieniu i oddaj Mu to na modlitwie pełnej ufności. Tak na serio! Proś by zabrał to wszystko, co Go zabija w Tobie i aby pomnażał to co Cię do Niego zbliża. Współdziałaj z Nim w tym wszystkim, poprzez środki, które daje nam Ewangelia i Kościół jak: modlitwa, post, jałmużna, sakramenty.

Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A On poniósł grzechy wielu i oręduję za przestępcami” (Iz 53, 11b-12).

ks.Karol Waga

Loading