Press "Enter" to skip to content

Rozważanie na drugi piątek Wielkiego Postu – 03.03.2023

 „Apostoł Paweł napisał, że Chrystus jest mocą i mądrością Bożą;
otóż ten, kto nie zna Pisma, nie zna mocy i mądrości Bożej.
A zatem nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa.”
                                                z komentarza świętego Hieronima, kapłana,
                                               do Księgi proroka Izajasza

Dziś pochylamy się nad drugim darem Domowego Kościoła jakim jest zobowiązanie regularnego studium Pisma Świętego. To rozważanie w zastępstwie Księdza Marcina piszemy my: Kasia i Michał. Niech to będzie nasze małe świadectwo…

Z nauczania założyciela – ks. Franciszka Blachnickiego:

„Słowo Boże jest słowem Boga, to znaczy,  że Bóg jako Osoba daje nam swoje słowo. Dlatego słowa Bożego nie można czytać  tak, jak się czyta słowo ludzkie. Słowo ludzkie można czytać  dla zaspokojenia ciekawości, dla pomnożenia swojej wiedzy. Słowo Boga  natomiast musi być przyjęte jako słowo Osoby Bożej, która dając nam swoje słowo, domaga się od nas, żebyśmy temu słowu podporządkowali swoje życie. Czytanie Słowa Bożego to sprawa poważna, bo czytać a nie wypełniać, słuchać a nie wypełniać, to lekceważyć Boga.(…)”

jak czytamy w Drogowskazach Nowego Człowieka:

„Słowo Boże stanie się dla mnie światłem życia, jeżeli będę podejmował stały wysiłek zachowania go, pójścia za nim i czynienia  go  słowem życia;  dlatego chcę  karmić się nim jak najczęściej, szczególnie poprzez osobiste i wspólne z braćmi studiowanie Pisma Świętego.”

 Te teksty, które udało się nam znaleźć, to według nas podstawa i jednocześnie zachęta do podjęcia tego zobowiązania. Każde z zobowiązań ma swój niepowtarzalny charakter i nie „przez przypadek” jest w kolejności w jakiej jest. Po Namiocie Spotkania to właśnie studium, regularne studium Pisma Świętego jest jakby kontynuacją a zarazem wstępem do realizacji kolejnych zobowiązań. Wydawać by się mogło według nas, że to najprostsze ze wszystkich zobowiązań do realizacji. Bo ileż potrzeba, aby je wypełnić? Wystarczy ustalić sobie cyklicznie czas i miejsce, a jednak… . Realizacja tego zobowiązania, choć w teorii nie powinna przysparzać większych kłopotów, czasami staje się dla nas walką pomiędzy realizacją tego zobowiązania a dosłownie setką innych ważnych i ważniejszych rzeczy do zrobienia… Choć od dawna mamy ustalony czas i miejsce, to tak zwane „życie” stara się nam zawsze tak namieszać, abyśmy tego czasu nie zapamiętali i nie znaleźli. Dużo rzeczy potrafi nam wtedy zaburzyć pamięć o tym, aby zacząć „studiowanie”.

Jesteśmy świadomi, że jeżeli „coś” jest dla nas ważne, to choćbyśmy mieli nie wiem ile na głowie, to na to „coś” jesteśmy w stanie wygospodarować sobie czas. Dlatego mając to na uwadze, mając świadomość dobra, które dzięki temu się rodzi w naszych sercach i umysłach zapisaliśmy w naszym wspólnym kalendarzu elektronicznym przypomnienie, aby nie zapomnieć. To pomaga, choć nie zawsze…

Pismo Święte staramy się czytać raz w tygodniu, razem – małżeńsko. Zasiadając wzywamy obecności Ducha Świętego, samego Autora, abyśmy zrozumieli co czytamy, abyśmy byli świadomi i otwarci na Święty tekst. Wydaje się nam, że podejmując realizację tego daru razem, umacniamy naszą jedność małżeńską. Rozmawiamy czasami o fragmentach, które nas szczególnie zainteresowały, albo których nie rozumiemy, dociekamy sensu i znaczenia.
My zaczęliśmy od czytania Nowego Testamentu.
              Zachęcamy wszystkich do podjęcia choćby próby realizacji tego zobowiązania, tylko nie przesadźmy z tą regularnością na przykład raz do roku… . Podejdźmy do tego w duchu odpowiedzialności za nasz rozwój, za naszą, swoją formację i chęć poznania naszego Pana i Zbawiciela – Jezusa Chrystusa.  

Po lekturze:

  1. Jak dobrze znam Chrystusa…?
  2. Czy szczególnie w Wielkim Poście jestem w stanie zrezygnować z „czegoś” na rzecz częstszego, regularnego studium Pisma Świętego?
  3. Na ile jestem w stanie tak przeorganizować swój czas, aby w pełni odpowiedzialnie podjąć to zobowiązanie?
  4. Zastanów się czy możesz coś zmienić w kwestii realizacji tego zobowiązania?
  5. Podejmij próbę, aby to zobowiązanie stało się dla Ciebie/dla Was stałym punktem każdego tygodnia.

* REGULARNE STUDIUM SŁOWA BOŻEGO pdf

Zachęcamy do wysłuchania / obejrzenia
nagranej wypowiedzi siostry Jadwigi Skudro
pt.”Regularne studium Słowa Bożego”

oraz świadectwo Iwony i Andrzeja

Loading