Press "Enter" to skip to content

Rekolekcje 2024

   OAZA  REKOLEKCYJNA ANIMATORÓW RODZIN I’  (ORAR I’)
TERMIN:    03.02 – 07.02.2024
MIEJSCE:  Laskowice Pomorskie
 – Dom Misyjny Księży Werbistów

Moderatorzy:
Marta i Arkadiusz Gorczyńscy
zapisy:
po kontakcie pod nr tel: 607 833 835   (po godz. 15:00)
                lub przez emaila: makgor1@op.pl


  OAZA REKOLEKCYJNA ANIMATORÓW RODZIN II’  (ORAR II’)
– LISTA ZAPISÓW ZAMKNIĘTA –
TERMIN:   
28.06 – 02.07.2024
MIEJSCE:  Laskowice Pomorskie
 – Dom Misyjny Księży Werbistów

Moderatorzy: Marta i Arkadiusz Gorczyńscy
zapisy:
po kontakcie pod nr tel: 607 833 835   (po godz. 15:00)
                lub przez emaila: makgor1@op.pl


   REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE
– LISTA ZAPISÓW ZAMKNIĘTA –
TERMIN:   
02.07 – 07.07.2024
MIEJSCE:  Laskowice Pomorskie
 – Dom Misyjny Księży Werbistów

Moderatorzy: Anna i Jacek Dudziakowie

zapisy: po kontakcie pod nr tel: 607 892 023  (po godz. 15:00)
                lub przez emaila: dudziaczki@gmail.com


   REKOLEKCJE TEMATYCZNE: „RADOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ”                   
– LISTA ZAPISÓW ZAMKNIĘTA –
TERMIN:   
20.07 – 27.07.2024
MIEJSCE:  Olsztyn
 – Wyższe Seminarium Duchowne, HOSIANUM

Moderatorzy:
Anna i Marcin Bukowscy
zapisy:
po kontakcie pod nr tel: 691 939 311   (po godz. 16:00)
                lub przez emaila: a.bukowska@vp.pl
     


 

Z ZASAD DOMOWEGO KOŚCIOŁA

ROZDZIAŁ III – Droga formacji


19.  
 Formacja w Domowym Kościele, jak i w całym Ruchu Światło-Życie, jest drogą ku dojrzałości chrześcijańskiej. Realizowana jest w trzech etapach, według programu ukształtowanego na podstawie „Obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych”, podczas rekolekcji formacyjnych oraz spotkań kręgu w ciągu


20.  Etap ewangelizacji i pilotowania.

Zawiązujący się krąg rozpoczyna pracę formacyjną od ewangelizacji. Celem tego etapu jest doprowadzenie do  osobistego  spotkania  z  Jezusem  i  przyjęcia  Go  przez  wiarę  w Duchu Świętym jako swojego Pana i Zbawiciela, do odnowienia i pogłębienia tej relacji. Dokonuje się to zazwyczaj podczas rekolekcji ewangelizacyjnych i spotkań kręgu na etapie ewangelizacji. Pogłębieniu i odnowieniu decyzji pójścia za Jezusem      i oddania Mu swego życia służy również program pierwszych czterech dni Oazy Nowego Życia (ONŻ) I stopnia dla rodzin.
Konsekwencją tej decyzji jest wejście na drogę formacji uczniów Jezusa, rozpoczynającą się etapem pilotowania. Celem  etapu   pilotowania   jest   ukazanie   małżeństwom   powołania   do   świętości   i realizowania  tego  powołania  w   jedności   ze   współmałżonkiem   oraz   wdrożenie  w proponowaną formację DK. Podczas spotkań na tym etapie następuje również ogólna prezentacja Domowego  Kościoła w ramach Ruchu Światło-Życie oraz  wprowadzenie   w metodę pracy kręgu. Posługę pary animatorskiej w kręgu na tym etapie pełni małżeństwo zwane parą pilotującą.
Na zakończenie tego etapu małżeństwa podejmują decyzję o włączeniu się do Domowego Kościoła i formowaniu się według jego zasad.


21.  Etap deuterokatechumenatu.

Celem tego etapu formacji jest ponowne i świadome odkrycie powołania chrześcijańskiego, wynikającego z przyjęcia chrztu. Na tym etapie formacja ma stopniowo prowadzić do coraz głębszego zakorzenienia codziennego życia w tajemnicy paschalnej Jezusa, aż po odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych podczas Triduum Paschalnego. 
Dokonuje się to szczególnie podczas drugiej części Oazy Nowego Życia I stopnia dla rodzin (dni 5-15) i Oazy Nowego Życia II stopnia dla rodzin oraz poprzez formację  w ciągu roku według programu I i II roku pracy.
Oaza Nowego Życia I stopnia dla rodzin ma charakter ewangelizacyjno- katechumenalny. Podczas tych rekolekcji omawia się także zagadnienia z zakresu duchowości małżeńskiej i katechumenatu rodzinnego.
Oaza Nowego Życia II stopnia dla rodzin wprowadza w biblijne podstawy formacji liturgicznej oraz przeżywanie liturgii w rodzinie.
Podczas spotkań kręgu w ramach pierwszego roku pracy pogłębia się rozumienie istoty poszczególnych zobowiązań, by wprowadzić je w codzienne życie. Drugi rok pracy pogłębia duchowość małżeńską osadzoną na podstawowych prawdach wiary sformułowanych przez Założyciela w Drogowskazach Nowego Człowieka.
Ważnym elementem formacji na etapie deuterokatechumenatu są także czterodniowe Oazy Rekolekcyjne Animatorów Rodzin (ORAR) I i II stopnia.
Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I stopnia pogłębia rozumienie istoty, celu, duchowości i metody DK jako nurtu wspólnot rodzinnych w ramach Ruchu Światło- Życie.
Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin II stopnia przygotowuje małżeństwa do świadomego podjęcia posługi pary animatorskiej, ukazując wagę i odpowiedzialność zadań podejmowanych przez animatorów.

 

22. Etap mistagogii.

Celem tego etapu formacji deuterokatechumenalnej, następującego po odnowieniu przymierza chrztu świętego, jest wprowadzenie  w tajemnicę Kościoła oraz pogłębienie   i urzeczywistnienie tego, co zostało odkryte w procesie formacji odnośnie własnego powołania i wspólnoty: małżeńskiej, rodzinnej, kręgu, Ruchu Światło-Życie czy całego Kościoła.

Szczególnym czasem wchodzenia w te tajemnice jest Oaza Nowego Życia III stopnia dla rodzin.

 

23. Formację podstawową stanowi, po etapie ewangelizacji i pilotowania, przeżycie Oazy Nowego Życia I, II i  III stopnia  dla  rodzin,  Oazy Rekolekcyjnej Animatorów Rodzin  I i II stopnia oraz praca w ciągu roku według programu I i II roku

 

24. Formacja prowadzi do coraz bardziej świadomego odnawiania przymierza chrztu świętego. Dokonuje się to stopniowo podczas rekolekcji piętnastodniowych oraz każdego roku w czasie liturgii Triduum

Uczestnicy formacji przeżywają Triduum Paschalne przynajmniej raz w życiu w formie rekolekcji zamkniętych. Powinno to nastąpić nie wcześniej, niż po przeżyciu Oazy Nowego Życia II stopnia dla rodzin.

 

25. Członkowie DK po przeżyciu formacji podstawowej podejmują formację permanentną poprzez ciągłe pogłębianie treści formacji podstawowej. Służy temu między innymi realizacja na spotkaniach miesięcznych kręgu tematów przygotowanych przez Centralną Diakonię Domowego Kościoła lub innych – według rozeznania kręgu – ustalonych na cały rok

 

26. Rekolekcje tematyczne służą pogłębieniu treści formacji podstawowej i są przeznaczone dla małżonków po formacji podstawowej. W wyjątkowych sytuacjach, po rozeznaniu przez parę rejonową i diecezjalną, małżonkowie mogą uczestniczyć w rekolekcjach pogłębiających istotę zobowiązań DK na wcześniejszym etapie – nie wcześniej jednak, niż po przeżyciu Oazy Nowego Życia I stopnia dla rodzin i I roku

 

27. Owocem przeżywanej formacji powinno być podjęcie służby (diakonii) we wspólnocie Kościoła. Przygotowaniu do posług w diakoniach pomagają różnego rodzaju rekolekcje specjalistyczne: sesja o pilotowaniu kręgów,  Oaza Rekolekcyjna Diakonii Rekolekcji     I i II stopnia (ORDR I i II), rekolekcje dla par rejonowych i diecezjalnych, Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD), rekolekcje diakonijne organizowane przez Ruch Światło- Życie.

            

Loading