Press "Enter" to skip to content

Rozważanie na szósty piątek Wielkiego Postu – 22.03.2024r.

             Maryja, Jan oraz pozostałe Niewiasty to kolejne postacie, które Pan spotkał na Swojej Drodze Krzyżowej. Osoby te pozostały wierne Chrystusowi aż po Jego Krzyż. Razem z Jezusem uczą nas, ludzi współczesnych, wartości jaką jest wierność. Obecnie jest ona bardzo szeroko dyskredytowana, wyśmiewana, odrzucana. 

            Wierność zapewnia: stałość, rozwój, porządek, bezpieczeństwo. Kiedy jej brakuje, życie człowieka przebiega w chaosie, lęku, niepewności, czyniąc spustoszenie w świecie oraz człowieku. Wierność dochowana Chrystusowi wyraża się w wierności w małżeństwie, rodzinie, życiu kapłańskim, zakonnym czy samotnym (samotność można „zamienić” na małżeństwo, kapłaństwo czy życie zakonne).

            Wierność obranej drodze w momentach trudu czy kryzysu jest możliwa do realizacji, ponieważ dokonał tego Pan oraz osoby, o których dziś wspominamy. Nie tylko otrzymaliśmy przykład, który możemy naśladować ale nadto otrzymujemy łaski do realizacji drogi życia w wierności. Nie zawsze będzie to proste, łatwe, zwłaszcza kiedy przyjdą kryzysy, nie mniej jednak Krzyż Pana oraz Jego słowo, w którym mówi: „ Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”, są gwarantem dochowania wierności do końca.

Módlmy się:
Panie Ty zrealizowałeś wiernie misję zleconą Ci przez Ojca.
Prosimy obdarz nas potrzebnymi łaskami,
które pomogą nam w życiu wiernym Tobie oraz bliźnim. Amen.

ks.Karol Waga

Loading