Press "Enter" to skip to content

Domowa Adoracja Krzyża

Dojrzałość chrześcijańska nie jest dziełem człowieka,
więc nie może być prostym rezultatem pracy nad sobą.
Przeszkodą jest słabość i ograniczoność ludzkiej natury
w dążeniu do osiągnięcia dojrzałej wiary.
 ks. Franciszek Blachnicki

Wielki Post to czas kiedy podejmujemy różnego rodzaju  postanowienia wielkopostne np. rezygnujemy ze słodyczy, ograniczamy oglądanie telewizji czy też korzystanie z komputera/telefonu  bądź innych rzeczy, które uważamy za dominujące nad nami. Każda forma dobrowolnego umartwienia, która zbliża nas do Pana – jest dobrodziejstwem, które umacnia nas w drodze ku dojrzałości chrześcijańskiej.

Na czas tegorocznego Wielkiego Postu chcemy Wam zaproponować i zaprosić zarazem do wspólnego – wspólnotowego postanowienia, które nazwaliśmy Domową Adoracją Krzyża.

Każdy z nas, kto podejmie to postanowienie będzie mógł przez jedną godzinę w każdy piątek Wielkiego Postu adorować naszego Pana Jezusa Chrystusa przybitego do Krzyża. W swoim domu – w Duchu jedności z całą naszą diecezjalną Wspólnotą – między godziną 20:00 a 21:00 będziemy jednoczyć się na adoracji. Proponujemy naszą adorację zakończyć Apelem Jasnogórskim. Jeżeli ktoś nie będzie mógł adorować Krzyża w tej godzinie – może to zrobić o dowolnej porze. Jeżeli ktoś nie będzie mógł przeznaczyć na adorację całej godziny – może połączyć się w godzinie adoracji duchowo ze wspólnotą na możliwy dla niego czas.

Na czas adoracji – w każdy piątek Wielkiego Postu –  będą w zakładce dostępne rozważania na temat kolejno każdego z siedmiu grzechów głównych, które pomogą nam dokładniej przyjrzeć się naszej codzienności i pomóc dostrzec to, co nas zniewala odsuwając od Miłości Bożej.

Zachęcamy do podjęcia postanowienia wielkopostnego. Niech będzie to dla nas czas wzrostu na drodze ku dojrzałości chrześcijańskiej…

Loading