Press "Enter" to skip to content

Wsparcie Drogi Nowego Człowieka

W Krościenku powstaje ścieżka edukacyjna DROGA NOWEGO CZŁOWIEKA./więcej informacji tutaj/
Możemy włączyć się w to ciekawe i potrzebne dzieło. Poniżej List od Pary Krajowej zachęcający do tego. My również zachęcamy do wsparcia tego dzieła. Możemy zrobić to indywidualnie lub kręgami. Na ostatnim kręgu diecezjalnym podjęliśmy decyzję, że 9.06.2018 podczas zakończenia roku formacyjnego przeprowadzimy naszą diecezjalną zbiórkę na ten cel.

Bernadeta i Andrzej
Ks. Przemysław

ZAPROSZENIE DO DIALOGU… I NIE TYLKO

Aktualnie w Krościenku nad Dunajcem rozpoczęto tworzenie niezwykłego dzieła – Centrum Ewangelizacji Światło-Życie, czyli miejsca, w którym za pomocą współczesnych form wyrazu artystycznego i elementów architektury krajobrazu oraz przy wykorzystaniu możliwości, jakie niesie era komputerów i internetu, zostanie zaprezentowana specyfika duchowości naszego Ruchu.

W pierwszym etapie powstaną na zboczu Kopiej Górki „ścieżki edukacyjne”, a wśród nich odlana z brązu rzeźba przedstawiająca osobę czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego oraz rzeźba przedstawiająca dialog małżeński. Jako wspólnota Domowego Kościoła czujemy się w szczególny sposób zaproszeni do finansowego wsparcia powstających rzeźb, szczególnie tej drugiej. Przecież dialog to nasze comiesięczne zobowiązanie, czasami wymagające trudu i wyrzeczeń, ale jakże owocne narzędzie naszego duchowego wzrostu.

Moderator Generalny ks. Marek Sędek zainicjował zbieranie funduszy na figurę ks. F. Blachnickiego (koszt 80 tys. zł) – więcej: http://www.oaza.pl/zbieramy-na-figure-ks-blachnickiego/, zaś odpowiedzialni za DK zachęcają członków DK w całej Polsce i poza jej granicami do włączenia się w sfinansowanie rzeźby ukazującej tak bliski naszej formacji i duchowości „dialog małżeński” (koszt 100 tys. zł). Wpłat można dokonywać indywidualnie, ale jak najbardziej warto pomyśleć także o dobrowolnej zbiórce w rejonach/diecezjach.
Katarzyna i Paweł Maciejewscy

 

WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ NA KONTO:

Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie
ul.ks. F. Blachnickiego 2
34-450 Krościenko n. Dunajcem

Nr 13 1560 1108 0000 9060 0019 2403 GETIN BANK

z dopiskiem: darowizna na rzeźbę Dialog małżeński

Loading