Press "Enter" to skip to content

43 Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło- Życie

W dniach od 23 do 26 lutego odbyła się 43 Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. Przedstawiciele oazowych wspólnot diecezjalnych z kraju i zagranicy wraz z  biskupem Krzysztofem Włodarczykiem delegatem KEP ds. Ruchu Światło-Życie w atmosferze modlitwy zjechali się tradycyjnie do Częstochowy. Głównym tematem było pochylenie się nad tematyką  nowego roku formacyjnego, który przed nami – ‘Młodzi w Kościele”. Przesłanką do tego jest zbliżający się synod biskupów dotyczący młodzieży.

Wszyscy mogliśmy zobaczyć nowy znak roku, który został wyłoniony w konkursie oraz  usłyszeć i zaśpiewać nową piosenkę roku “Młode serca”. /posłuchaj tutaj/
Jak dotrzeć do współczesnej młodzieży tej z pokolenia smartfonów, będącej w przedsionku kościoła a często nawet poza nim. Jakiego używać języka i form dotarcia z przesłaniem ewangelicznym. Mówił o tym Jacek Dudzic w wystąpieniu Ewangelizacja “w przedsionku”./zobacz tutaj/
Kasia i Paweł Maciejewscy ukazali w trzech aspektach jak nowy temat roku może zostać podjęty w Domowym Kościele. Co zrobić aby nasze dzieci nie straciły relacji z Bogiem?

Opierając się na wygłoszonych świadectwach trzech małżeństw omówili kolejno:

  • Jak wprowadzać do ruchu dzieci, aby podjęły owocnie własną formację?
  • Jak odtworzyć Oazę Dzieci Bożych, tam gdzie jej nie ma? Jak możemy pomóc my małżonkowie z DK?
  • Jak młodych po formacji młodzieżowej włączyć do Domowego Kościoła?
    /możesz całość konferencji zobaczyć tutaj/

Podczas wieczornych Nieszporów Moderator Generalny udzielił specjalnego błogosławieństwa nowym członkom Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie. Są to osoby, które bardziej formalno-prawnie chcą służyć w ruchu.

Kongregacja była też czasem prezentacji inicjatyw, działań i świadectw. Moderator Generalny przedstawił zmodyfikowaną  koncepcję i postępy prac w budowie Centrum Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie. Zwłaszcza w powstającej już ścieżce Nowego Człowieka.

Zarysował również wizję pracy i zadań dla ruchu w nowym roku formacyjnym.

Reprezentując diecezję elbląską wielką radością i znakiem czasu była dla nas obecność na Jasnej Górze maturalnej młodzieży z naszym biskupem, która z piątku na sobotę czuwała przed tym ważnym etapem swojego życia. Młodość wnosi radość i może to być młodość ducha. Ciekawie mówił o tym Moderator Krajowy DK Ks. Tomasz Opaliński podczas niedzielnej Jutrzni. Młodym jest ten, który ma więcej marzeń niż wspomnień.

Powoli przygotowując się do nowego roku warto zwrócić uwagę jak jest z naszą młodością:)

Bernadeta i Andrzej

/całość Kongregacji możesz zobaczyć tutaj/

Loading