Press "Enter" to skip to content

Posts published by “para diecezjalna”

PRZYJĘCIE NOWEGO KRĘGU DO DOMOWEGO KOŚCIOŁA W REJONIE POMEZANIA

W dniu 25 lutego 2024 roku w Iławie w trakcie Eucharystii w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego – siedem małżeństw powiedziało: TAK!!! Chcemy się formować w Domowym Kościele.Wstąpienie do Wspólnoty…

1,5 %

     

DOMOWA ADORACJA KRZYŻA – 2024

„Nie mamy jako arcykapłana kogoś,kto nie potrafi czuć naszych słabości,lecz właśnie kogoś, kto podobnie doświadczyłwszystkiego z wyjątkiem grzechu.Więc śmiało podchodźmy do tronu łaski,aby dostąpić miłosierdzia i znaleźć łaskę odpowiedniej pomocy”.(Hbr…