Press "Enter" to skip to content

PASCHALNY DZIEŃ WSPÓLNOTY RUCHU ŚWIATŁO – ŻYCIE W REJONACH DIECEZJI ELBLĄSKIEJ: 27.04.2024r

(…) w ramach Kościoła lokalnego,
który jest znakiem i urzeczywistnieniem
Kościoła Powszechnego.

Podczas Paschalnego Dnia Wspólnoty Ruchu Światło-Życie chciejmy podjąć refleksję nad naszym miejscem w Kościele lokalnym, który jest “znakiem i urzeczywistnieniem Kościoła Powszechnego” i w którym każdy człowiek – nowy człowiek – ma swoje miejsce, funkcję i misję do spełnienia. 

Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie niech stanie się okazją do zadania sobie pytań o własne miejsce we wspólnocie parafialnej, zaangażowanie w posługi i odpowiedzialność za budowanie żywego kościoła. Zatrzymajmy się również nad szczególnym znaczeniem Eucharystii w życiu wspólnoty i każdego z nas.

REJONOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY
– REJON ELBLĄG PÓŁNOC –

Zgromadzenie wspólnotowe, to wielka łaska i radość.
Dobrze, że mogliśmy się spotkać i wzajemnie ubogacać.

Tym razem miejscem modlitwy była parafia katedralna pw. św. Mikołaja w Elblągu. Wszyscy uczestnicy Rejonowego Paschalnego Dnia Wspólnoty Ruchu Światło-Życie mogli, podczas konferencji wygłoszonej przez moderatora rejonu – ks. Karola, usłyszeć oraz po raz kolejny uświadomić sobie ważność i znaczenie Eucharystii w życiu wspólnoty, a także każdego z nas. Podczas Namiotu Spotkania, przed Najświętszym Sakramentem zgromadzeni na modlitwie mieli okazję indywidualnie odpowiedzieć sobie na kilka pytań, dotyczących przeżywania Eucharystii.

I właśnie Eucharystia, w tym szczególnym dla uczestników dniu, stała się żywym spotkaniem z Jezusem Chrystusem. Mamy wrażenie, że Duch Święty prowadził nas przez tę godzinę w sposób wyjątkowy, bowiem w katedrze czuć było skupienie, podczas śpiewów radość modlitwy, a postawy liturgiczne wszystkich odpowiedzialnych budowały jedność. Mamy nadzieję, że tutejsi parafianie otrzymali, dzięki Panu Bogu, który nas prowadził, dobry przykład i wartościowe świadectwo wiary.

Radośnie też było po Mszy Świętej. Czas dla siostry i brata (Agapa) stał się okazją do wzajemnych rozmów, dyskusji i dzielenia się tym, czym żyjemy na co dzień. Teraz, jak przypominał w swojej homilii ks. Marek, idąc poprzez kolejne dni powinniśmy starać się i być  wytrwałymi w wierze i posłudze wspólnotowej.

Miło nam było, że podczas Eucharystii i Agapy, oprócz ks. Karola, byli z naszą wspólnotą katedralni moderatorzy kręgów Domowego Kościoła: ks. Piotr oraz ks. Paweł.

  Lucyna i Jacek

REJONOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY
– REJON ELBLĄG POŁUDNIE –

W piękne sobotnie popołudnie zgromadziliśmy się w Pasłęku w Parafii Bł. Matulewicza by wspólnie pochylić się nad tym gdzie jest nasze miejsce w Kościele lokalnym?

Agatka i Jacek – nasza para rejonowa, przywitali wszystkie zgromadzone rodziny. Po modlitwie i zawiązaniu wspólnoty gdy dzieci poszły na swoje spotkanie pod czujnym okiem naszej diakonii,  przyszedł czas osobistej refleksji i słuchania Pana  w Jego słowie – w Namiocie Spotkania.

Konferencje wygłosił nam nasz moderator rejonu – ks. Adam Skrzyński. Pochylaliśmy się nad tematem Eucharystii – gdzie jako cały Kościół gromadzimy się razem przez nasza obecność w kościele ale także w tej rzeczywistości  z aniołami i archaniołami oraz wszystkimi świętymi w niebie.  Podczas każdej Eucharystii jesteśmy jednością z innymi i z Chrystusem w tajemnicy jego  mistycznego ciała. Chrystus łączy ze swoją ofiarą nasze ofiarowanie na drodze duchowości. Na chrzcie zostaliśmy wszczepieni w żywy krwioobieg Kościoła. Nie jesteśmy anonimowi we wspólnocie – to Chrystus nas w nią włącza.

 Przybliżył nam kilka kroków duchowości w Eucharystii – we wspólnocie Kościoła:
– Jesteśmy razem – ze wszystkimi i kapłanem tworzymy ciało Chrystusa
– akt i dar przebaczenia i pojednania
– słuchamy by usłyszeć Boga – co do nas mówi?
– to ofiarowanie – Bóg ofiaruje nam siebie a my angażując się w procesje z darami wchodzimy w ten akt ofiarowania kapłana
– chleb to dziękczynienie za wszystko
 – krew to włączenie w Golgotę, nasze trudności i wyrzeczenia

Jeśli nie uczestniczymy duchowo to dar Boży nie może nas „nawodnić”
 – Eucharystia to Komunia – trwanie w MIŁOŚCI BOGA – związana jest mocno z uwielbieniem Boga. Bóg wchodzi w nas by dokonać uzdrowienia w czasie uwielbienia, to czas działania Boga – jego łaski w nas.
– to powołanie do misji –„Idźcie w pokoju Chrystusa..”, którą realizujemy w swoim życiu

 Z tymi przemyśleniami spotkaliśmy się w grupach dzielenia by tam zgłębiać temat – i odpowiedzieć sobie konkretnie czym dla nas jest kościół, eucharystia, jakie jest moje zaangażowanie w życie mojej parafii, wspólnoty? Czy tworzę żywy Kościół? Jestem jego częścią? Czas wymiany myśli, doświadczeń i świadectw był bardzo  owocny.

Przyszedł wyczekiwany czas udziału w Eucharystii, w której uczestniczyliśmy razem z parafianami.  Mszę świętą koncelebrowali między innymi ks. Przemysław Demski i ks. Adam Skrzyński, którzy powierzali wspólnotę domowego kościoła dobremu Ojcu.

 Po Eucharystii spotkaliśmy się na wspólnej agapie – był to czas radości ze spotkania i doświadczania  wspólnoty.

 Wszystkim za ten cały czas dziękujemy.
Dorota i Leszek

REJONOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY
– REJON POMEZANIA –

Lokalizacja: Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku

Agenda:

 1. Modlitwa otwierająca
 2. Powitanie i wprowadzenie w temat spotkania
 3. Omówienie tematu dnia: „EUCHARYSTIA”
 4. Dzielenie się świadectwami EUCHARYSTII
 5. Spotkania w grupach, omówienie i analiza tematu dnia w kręgach
 6. Namiot spotkania i przygotowanie do Eucharystii
 7. Eucharystia
 8. Agapa

Notatki:

 1. Siedemnaście małżeństw oraz spora grupka dzieci – taka modlitwa ma moc.
 2. Para Rejonowa, Agnieszka i Marcin, jak zwykle, w kwiecistym i barokowym stylu wprowadzili, licznie przybyłe rodziny w nastrój RDW.  
 3. Ksiądz moderator, Marcin Marciniak, tego dnia skupiał się na przypomnieniu znaczenia Eucharystii wraz ubogacające konferencję rysem historycznym oraz zapisami z KKK. Konferencja nie ograniczyła się tylko do prelekcji, ale została poszerzona o dialog z uczestnikami.
 4. Świadectwa przeżywania Eucharystii płynęły szerokim strumieniem i pokazały jak różnych sfer dotyka każdego z nas Najświętsza Ofiara.

– Bóg żywy, dziękczynienie, spotkanie, ofiara, adoracja, radość, uczta, napełnienie – z czego OFIARA i ADORACJA wybrzmiały najmocniej.

– liturgia słowa, męka, śmierć, zmartwychwstanie – to części Eucharystii których ważność, wg uczestników, wybrzmiały najbardziej  

 1. Wspólnotę udało się podzielić na dwa większe kręgi i przeprowadzić spotkania zgodnie z założeniami zadaniami. Godzina to; jak zawsze, zbyt mało na zgłębienie tematu, niemniej ten czas pozwolił określić miejsce własne i innych we wspólnotach, parafialnych, diecezjalnych i dostrzec, gdzie jeszcze możemy służyć swoją obecnością, zaangażowaniem, modlitwą, postem, jałmużną. „Służę, więc jestem” to wezwanie po naszych spotkaniach w kręgach podczas RDW.
 2. „Bóg żywy” adoracja, namiot spotkania, podziękowania, przeprosiny, prośby  
 3. Eucharystia
 4. Po spotkaniu wszyscy uczestnicy mieli okazję do poczęstowania się ciastem i dalszych rozmów.

Następne spotkanie: DOM Kończewice 08.06.2024  – do zobaczenia 🙂

Chwała PANU
Magda i Arek

 

  

 

Loading