Press "Enter" to skip to content

WIELKOPOSTNE DNI WSPÓLNOTY RUCHU ŚWIATŁO – ŻYCIE W REJONACH NASZEJ DIECEZJI: 09.03.2024r.

„KOŚCIÓŁ ŻYWY”chcę wrastać coraz głębiej w tę braterską wspólnotę poprzez żywą komórkę małej grupy.

 Podczas Wielkopostnego Dnia Wspólnoty Ruchu Światło Życie rozważamy kolejny fragment IV Drogowskazu Nowego Człowieka:

Kościół: Wspólnota pielgrzymującego ludu Bożego, zjednoczona z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym jest jedynym środowiskiem życia, w którym może rozwijać się Nowy Człowiek; chcę wrastać coraz głębiej w tę braterską wspólnotę poprzez żywą komórkę małej grupy w ramach Kościoła lokalnego, który jest znakiem i urzeczywistnieniem Kościoła Powszechnego.

  • to czas refleksji nad własną drogą formacji, zadaniem w Ruchu, w małej grupie/kręgu, w parafii, wreszcie w Kościele – każdego z członków Ruchu.
  • to czas poświęcony szeroko pojętemu zagadnieniu małej grupy, która – zgodnie z założeniami Ruchu Światło-Życie – jest najmniejszą żywą komórką tworzącą braterską wspólnotę Kościoła. 
  • to czas do refleksji nad własną drogą formacji i jej znaczeniem w procesie budowania żywego Kościoła.

REJONOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY
– REJON POMEZANIA –

W sobotnie popołudnie 9 marca 2024 r. na terenie parafii Przemienienia Pańskiego w Iławie zebrało się kilkadziesiąt małżeństw  z dziećmi aby wspólnie przeżyć Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła Rejonu Pomezania.

Spotkanie przebiegało wg następującego planu: zawiązanie wspólnoty, konferencja moderatora, spotkania w grupach, namiot spotkania, Msza św. oraz agapa.

Po zawiązaniu wspólnoty, którą poprowadziła para rejonowa Agnieszka i Marcin Kruszczyńscy, wysłuchaliśmy bardzo pouczającej konferencji moderatora ks. Marcina Marciniaka p.t. „Rozwój życia duchowego”, w której zostały przedstawione poszczególne etapy rozwoju życia duchowego wg: św. Benedykta, św. Tomasza z Akwinu, św. Teresy oraz sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Spotkania w grupach były formą warsztatów w parach. Małżonkowie zostali poproszeni o to, aby za pomocą wykresu, diagramu przedstawiły swoją drogę formacyjną od najmłodszych lat do dziś, włącznie z formacją w Domowym Kościele.

Namiot spotkania oparty był na medytacji 20-go wersetu z 2 rozdz. Listu do Galatów:

„Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus.
Choć nadal prowadzę życie w ciele,
jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego,
który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.”

Po Eucharystii, oprawionej przez uczestników  spotkania wszyscy udali się do sali im. św. Eugeniusza de Mazenoda na wspólnotową agapę. Dziękujemy gospodarzom, za przyjęcie, za to emocjonujące, ciekawe i
bogate popołudnie .

Barbara i Andrzej 

REJONOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY
– REJON ELBLĄG POŁUDNIE –

Rejon Elbląg Południe zebrał się na Wielkopostnym Dniu Wspólnoty w parafii św. Jerzego w Elblągu. Brało w nim udział 13 małżeństw. Uczestnicy najpierw wysłuchali konferencji moderatora rejonowego – ks. Adama Skrzyńskiego, który mówił o tym, jak powinna przebiegać formacja w małej grupie, aby była wyrazem charyzmatu Ruchu Światło-Życie. Opowiedział o czterech ważnych etapach:

1. wejściu w relację z Chrystusem i braćmi poprzez poznanie, słuchanie Słowa Bożego;
2. działaniu, szczególnie takim, które jest dla nas trudne, a przez bardziej owocne;
3. dawaniu świadectwa;
4. urzeczywistnianiu paschalnej drogi Jezusa, która prowadzi do zmartwychwstania.

Następnie świadectwem tego, jak owocuje w ich życiu przeżywanie formacji w DK, podzielili się Magda i Przemek. Potem podczas spotkań w grupach była okazja do zastanowienia się nad tym, jak do tej pory wyglądała nasza droga formacji i co jest jeszcze przed nami.

Rozważania nad naszą formacją kontynuowaliśmy w Namiocie Spotkania. Szczytem tego dnia była Eucharystia przeżywana z parafianami. Ks. Stefan Ewertowski, który skierował do nas homilię, zostawił nas z pytaniem: czy rodzina jest naszym największym szczęściem, którego nic nie zastąpi.

Agapa, która zakończyła Dzień Wspólnoty, była sposobnością do lepszego poznania małżeństw z innych kręgów.

Magda i Przemek

 

REJONOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY
– REJON ELBLĄG PÓŁNOC –

W dniu 09.03.2024 r. w parafii pw. Świętego Rafała Kalinowskiego w Elblągu odbył się Rejonowy Wielkopostny Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła rejonu Elbląg-Północ pod hasłem: chcę wrastać coraz głębiej w tę braterską wspólnotę poprzez żywą komórkę małej grupy.

Rozpoczęliśmy nasze spotkanie od modlitwy do Ducha Świętego i przywitania wszystkich przez parę rejonową Lucynę i Jacka. Następnie wysłuchaliśmy konferencji wygłoszonej przez naszego moderatora rejonu – księdza Karola Wagę, podczas której przypomniał kolejne etapy naszej drogi formacji w Ruchu Światło-Życie i jej znaczenie w procesie budowania żywego Kościoła, poddając pod refleksję: jak ja dziś żyję w Kościele, czym jest dla mnie wiara i jak ją wyrażam? Zwrócił szczególną uwagę na to, abyśmy w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy zalewani różnymi medialnymi informacjami i bodźcami, mieli czas i chęci sięgać przede wszystkim do Słowa Bożego i słuchać Boga w Jego Słowie, tak aby ono wyznaczało nam i naszym małżeństwom drogę. A z tego powinno wypływać nasze zaangażowanie we wspólnotę, parafię i chęć dawania świadectwa swoim życiem, by nieść czynną nadzieję innym.

Potem jedno z małżeństw DK naszego rejonu Magdalena i Paweł podzielili się świadectwem swojej drogi formacji podczas 14 lat bycia w Domowym Kościele i autentycznego działania w tym czasie Pana Boga w ich życiu i rodzinie.

Natomiast adorując Pana Jezusa przed Najświętszym Sakramentem podczas Namiotu Spotkania rozważaliśmy fragment Listu do Galatów (Ga 2, 20) oraz mogliśmy się zastanowić m.in. nad tym, czy decyzja przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela miała wpływ na naszą dalszą formację w Ruchu i nasz wzrost na drodze dojrzałości chrześcijańskiej oraz podejmowanie się służby na rzecz Ruchu i parafii.

Spotkania w grupach były również okazją do refleksji nt. naszego rozwoju na drodze formacji, czy przebiega harmonijnie? Czy nie zatrzymała się na jakimś etapie?

O godz. 18.00 uczestniczyliśmy w Eucharystii wraz z nauką rekolekcyjną, którą przeżywaliśmy ze wspólnotą parafialną.

Dzień wspólnoty zakończyliśmy Agapą przy pysznym cieście drożdżowym ciesząc się ze spotkania z bratem i siostrą we wspólnocie.

Chwała Panu
Monika i Jacek

 

Loading