Press "Enter" to skip to content

WIELKI CZWARTEK – DZIEŃ USTANOWIENIA SAKRAMENTU KAPŁAŃSTWA I EUCHARYSTII

„Gdyby zniesiono sakrament święceń, nie mielibyśmy Pana.
*Któż Go złożył tam, w tabernakulum?
– Kapłan.
*Kto przyjął waszą duszę, gdy po raz pierwszy wkroczyła w życie?
– Kapłan.
*Kto ją karmi, by dać siłę na wypełnienie jej pielgrzymki? 
– Kapłan.
*Któż ją przygotuje, by pojawiła się przed Bogiem,
obmywając ją po raz ostatni we Krwi Jezusa Chrystusa?
– Kapłan, zawsze kapłan.
*A jeśli ta dusza umiera ze względu na grzech,
kto ją wskrzesi, kto da jej ciszę i pokój?
– Znowu kapłan…
Po Bogu kapłan jest wszystkim!…
– On sam pojmie się w pełni dopiero w niebie.”
                                                                                             Św. Jan Maria Vianney
  • Źródło: B. Nodet, Le curé d’Ars. Sa pensée – Son coeur. Présentée par l’Abbé Bernard Nodet, éd. Xavier Mappus, Paris 1995, 97–99.

Nasi Drodzy Kapłani –
nasi Moderatorzy 🙂

Bóg obdarzył nas wielką łaską
stawiając Was na naszej drodze.
Dziękujemy, że jesteście z nami i dla nas.
Życzymy Wam ogromu łask Bożych,
świętości, wierności i wytrwania na drodze,
którą wybraliście, entuzjazmu
i siły potrzebnej do głoszenia Radosnej Nowiny.
A szczególnie opieki Niepokalanej, Matki Kościoła.

Z darem modlitwy.

– Katarzyna i Michał Toczek
para diecezjalna
Domowego Kościoła diecezji elbląskiej

w imieniu wszystkich Małżeństw
Domowego Kościoła diecezji elbląskiej

Loading