Press "Enter" to skip to content

8 GRUDNIA – ŚWIĘTO PATRONALNE RUCHU ŚWIATŁO – ŻYCIE oraz INSTYTUTU NIEPOKALANEJ MATKI KOŚCIOŁA

8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, obchodzimy święto patronalne Ruchu Światło-Życie. Wiąże się to z dniem 15 czerwca 1973 r., kiedy to w Krościenku nad Dunajcem ówczesny kard. Karol Wojtyła poświęcił figurę Niepokalanej i oddał ruch Niepokalanej Matce Kościoła. Od tego czasu 8 grudnia jest świętem patronalnym Ruchu, który swoją formacją obejmuje dzieci, młodzież, osoby dorosłe i małżeństwa skupione w Domowym Kościele. Ruchu, który Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki często nazywał dziełem Niepokalanej.

Postawa Niepokalanej objawia nam, co to znaczy być człowiekiem. Egoizm, taki czy inny, zawsze niszczy człowieka. Człowiek jest bowiem taką istotą, jak mówi II Sobór Watykański, która nie może odnaleźć siebie inaczej jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie (por. KDK 24). – mówił ks. Franciszek Blachnicki. – Przez służbę, przez gotowość ponoszenia ofiary dla drugiego człowieka, dla dobra wspólnego człowiek osiąga swoją wielkość, swoją doskonałość i równocześnie znajduje swoje szczęście. Znajduje to szczęście, którego nie szuka. A człowiek, który szuka tylko swego szczęścia, nie może go znaleźć. To jest paradoks ludzkiego istnienia.”

ks. F. Blachnicki, fragment Homilii do czytań: Rdz 3, 9-15; Ef 1, 3-6. 11-12; Łk 1, 26-38, wygłoszonej w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 1982 r., w Carlsbergu.

Zachęcamy do łączności duchowej i uczestnictwa w tym  dniu w Eucharystii  z intencją  dziękczynną Panu Bogu za to, że przez tego kapłana wzbudził „na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie”,  pamiętając w naszych modlitwach o całym naszym Ruchu oraz o Członkiniach Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.  Instytut Niepokalanej Matki Kościoła to żeńska wspólnota konsekrowana Ruchu Światło-Życie. Jej członkinie żyjąc w świecie charyzmatem Ruchu, koncentrują swoją duchowość na realizacji ideału Niepokalanej, która bezgranicznie oddała się Chrystusowi.

Niepokalana, Matko Kościoła
spraw aby Kościół żywy – stał się żywy we mnie!

Niepokalana Matko Kościoła, módl się za nami!

 

Loading