Press "Enter" to skip to content

DZIEŃ WSPÓLNOTY DIAKONII DIECEZJALNYCH – 05.11.2022

Alleluja!!!

Dnia 5 listopada 2022 w Seminarium Duchownym w Elblągu odbył się Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych Domowego Kościoła filii pelplińskiej. DWDD jest miejscem spotkania diakonii z poszczególnych diecezji aby swoją modlitwą wspierać wspólnotę oraz pochylić się nad konkretnymi zagadnieniami, które dotyczą wspólnoty lokalnej. Jest miejsce wymiany doświadczeń oraz konkretnych działań, zmierzających do wzrostu wspólnoty. Na spotkanie przybyli przedstawiciele diecezji: elbląskiej, gdańskiej, pelplińskiej, bydgoskiej, toruńskiej, gnieźnieńskiej i warmińskiej.

Dzień wspólnoty rozpoczął się od wspólnej modlitwy i zawiązania wspólnoty. Przewodnictwo objął ksiądz Zenon Pipka – moderator Ruchu Światło – Życie naszej filii oraz para filialna: Dorota i Jacek Skowrońscy. Po kilku informacjach organizacyjnych wygłoszonych przez przedstawicielkę sekretariatu filii – Katarzynę Bublewicz – rozpoczęła się część merytoryczna spotkania.

Prowadzący konferencję Jarosław Szydłak przedstawił problem, który dotyka nasz naród od wielu pokoleń. Tym problemem jest nadmierne spożywanie napojów alkoholowych. Treść wystąpienia była bardzo cenna i zawierała informacje, które otwierały oczy szeroko na problematykę, która odwodzi społeczeństwo od postawy krzewienia nowej kultury.

Po konferencji, uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, które podjęły bardzo trudny temat. Burza mózgów dotyczyły zagadnienia: co mogę zrobić, aby zachęcić innych do pogłębienia więzi z kościołem? Jedna z grup zajmowała się problemem w Kościele, a druga drogą do Kościoła.

Po udanej konwersacji oraz wyciągnięciu wniosków udaliśmy się na Namiot Spotkania, po którym nastąpiła najważniejsza część spotkania, czyli Eucharystia, której przewodniczył ks. Krzysztof Kaoka – moderator Ruchu Światło – Życie diecezji elbląskiej.

Nadszedł czas uzupełnienia sił, które nastąpiło za pomocą wspólnego obiadu, któremu towarzyszyły wymiany poglądów wśród uczestników.

Z większą siłą mogliśmy rozpocząć dalszą część spotkania. Poszczególne diakonie zasiadły w kręgach, co pozwoliło na bardzo owocne dzielenie się wydarzeniami z poszczególnych diecezji. Wymiana poglądów była bardzo budująca. Przekazane informacje, spostrzeżenia oraz doświadczenia na pewno pozostaną z uczestnikami.

Bogate treści spotkań zostały przedstawione podczas godziny odpowiedzialności, po której uczestnicy udali się na Nieszpory. Był to ostatni punkt tak owocnego i bardzo potrzebnego dnia wspólnoty.

Marta i Arkadiusz 

Loading