Press "Enter" to skip to content

DIECEZJALNY DZIEŃ WSPÓLNOTY – 15.10.2022, Elbląg

               Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło Życie, który odbył się w dniu 15 października 2022 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Elbląskiej, to już historia. Swoją obecnością uświetniły ten dzień rodziny z dziećmi, młodzież klerycy oraz kapłani.

              Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie od zawiązania wspólnoty, następnie wysłuchaliśmy katechezy, której tematem przewodnim była „Martyria-Świadectwo”. Wygłosił ją ksiądz Przemysław Demski, który pięknie odniósł się do miłości ojca do pogubionego syna oraz sposobu postrzegania sprawiedliwości.

              Po przejmującej konferencji księdza Przemka, wysłuchaliśmy dwóch wzruszających świadectw uczestników dnia wspólnoty. Następnie udaliśmy się na warsztaty, których celem było stworzenie „papirusu, spisu ewangelizującego” stanowiącego katalog możliwości i konkretnych zobowiązań uczestników Dnia Wspólnoty do dawania świadectwa o Chrystusie w różnych obszarach naszej codzienności – w domu, wspólnocie, środowisku, świecie.

„ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc
 i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie
 i w całej Judei, i w Samarii,
 aż po krańce ziemi”

              Praca w grupach zaowocowała trzema wspaniałymi papirusami, które zostały zaprezentowane wspólnocie na zakończenie warsztatów. Po tym wszyscy udaliśmy się do kaplicy seminarium na uroczystą mszę świętą, której przewodniczył ks. Krzysztof Kaoka – moderator Ruchu Światło Życie.

Bogu niech będą dzięki za ten dzień.
Monika i Jarek

Loading