Press "Enter" to skip to content

WIELKOPOSTNY REJONOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY – w rejonie ELBLĄG PÓLNOC – 12.03.2022r.

W dniu 12.03.2022 r. w parafii Św. Rafała Kalinowskiego w Elblągu odbył się Wielkopostny Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła Rejonu Elbląg-Północ.

Dzień ten przeżywaliśmy w temacie: „Krzyż”.

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy zawiązaniem Wspólnoty – zapaleniem świecy Ruchu Światło – Życie przez parę rejonową – Monikę i Pawła Goryszewskich oraz śpiewem do Ducha Świętego, który prowadził zespół złożony z małżonków Domowego Kościoła – Sylwii i Tomka Szczepanik, pełniących posługę muzyczną. 

Następnie wszyscy zmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego modląc się o pokój na Ukrainie i na Świecie.

Kolejnym punktem RDW było nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w czasie której pochyliliśmy się nad rozważaniami ks. Franciszka Blachnickiego i bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego dotyczącymi znaczenia krzyża Jezusa i jego roli jako narzędzia zbawienia. 

Bezpośrednim przygotowaniem do Eucharystii był Namiot Spotkania, podczas którego mogliśmy adorować Najświętszy Sakrament – Miłość Boga do człowieka, rozważając słowa z księgi Izajasza (Iz 49,1-6).

Kulminacyjnym momentem dnia wspólnoty była Eucharystia pod przewodnictwem ks. Wojciecha Zwolickiego – moderatora rejonowego oraz ks. Mateusza Turkowskiego z parafii Wszystkich Świętych w Elblągu, który podczas homilii wskazał aby w tym szczególnym czasie Wielkiego Postu być gotowym do ofiary i pokuty za grzeszników. Widząc zło, okrucieństwo, śmierć i barbarzyństwo jakie dzieje się na Ukrainie, czy potrafimy modlić się za nieprzyjaciół i pościć w ich intencji, prosząc o ich nawrócenie, przemianę…? 

Byśmy z odwagą, z miłości do Boga umieli i chcieli wziąć krzyż i adorować go, wędrować z nim i trwać przy nim. Dźwigać go, a nie spychać, podnosić i podtrzymywać. Po Eucharystii, umocnieni wiarą i pokrzepieni słowem Bożym wróciliśmy do swoich domów.

W trakcie trwania Rejonowego Dnia Wspólnoty uczestnicy, dając świadectwo współodpowiedzialności za formację naszej Wspólnoty, wsparli fundusz rekolekcyjny naszego rejonu, który będzie wykorzystany na dofinansowanie dla Rodzin, które w bieżącym roku wybierają się na rekolekcje formacyjne DK.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność, modlitwę, wspólne przeżywanie Drogi Krzyżowej. Dziękujemy wszystkim posługującym: muzycznie, liturgicznie, technicznie (zdjęcia) oraz DZIĘKUJEMY z całego serca Krysi, która upiekła przepyszny (jak zawsze!) chleb. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do ks.Wojciecha Zwolickiego, naszego niestrudzonego moderatora rejonowego za jego otwartość i gościnność oraz do ks. Mateusza Turkowskiego, który przygotował i wygłosił do nas słowo ściśle związane z tematem przewodnim naszego Rejonowego Dnia Wspólnoty.

Wszystkim obecnym i nieobecnym życzymy z całego serca wytrwałości i odwagi w codziennym dźwiganiu krzyża…

Chwała Panu!
Monika i Paweł

 

Loading