Press "Enter" to skip to content

RODZINY DOMOWEGO KOŚCIOŁA NASZEJ DIECEZJI U ŚWIĘTEGO JÓZEFA ROBOTNIKA W ELBLĄGU

           W sobotę 15 maja 2021r w Parafii p/w Św. Józefa Robotnika w Elblągu, odbyła się Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin Domowego Kościoła. 

            Wreszcie mogliśmy się wspólnie zobaczyć po długim okresie spotkań online.

            Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00 zapaleniem świecy przez  parę diecezjalną Kasię i Michała Toczków, zawiązaniem wspólnoty oraz modlitwą do Ducha Świętego. Para Diecezjalna powitała przybyłych przedstawicieli rejonów DK z naszej diecezji.

            Konferencję pt. „Rodzina to drużyna” wygłosił  Diecezjalny Duszpasterz Rodzin ks. dr Mariusz Ostaszewski. Tematem przewodnim był ojcostwo i jego rozumienie. Ksiądz Mariusz wskazywał na Św. Józefa jako przykład ojca. Ojciec daje życie, bywa w cieniu, jak Św. Józef, ale jest istotnym fundamentem rodziny. Słuchaliśmy o pewnych typach ojca i ojcostwa. Duszpasterz Rodzin wskazywał na Ojcostwo Tradycyjne, Ojcostwo Surowe – wymagające i przenoszące ambicje ojca na dzieci. Słuchaliśmy o ojcu pobłażliwym, który nie stawia wymagań i granic, o Tacie nieobecnym, którego rolę przejmuje mama i wreszcie Ojcu wzorowy, który jest przewodnikiem, autorytetem i daje bezpieczeństwo – takim wzorem ojca jest właśnie Św. Józef.

            Po konferencji kilka słów związanych z rokiem Św. Józefa i możliwością uzyskania odpustu związanego z nawiedzeniem kościoła stacyjnego i przypisaną do tego modlitwą wygłosił Ksiądz Marcin Marciniak, Moderator Rejonu Pomezania. Wszyscy odmówiliśmy Litanię do Św. Józefa.

Następnie miała miejsce Eucharystia celebrowana przez ks. Marcina, który wygłosił również do nas homilię. W swoich rozważaniach Ksiądz Moderator zwrócił uwagę na małżeństwo Pryscyllę i Akwilę, którzy zajmowali się wyrobem namiotów i zawsze udzielali gościny Kościołowi domowemu. O tym małżeństwie dowiedzieliśmy się wielu ciekawych i interesujących wiadomości. Apostoł Paweł który przybył do Koryntu znalazł u nich nie tylko mieszkanie, ale odnalazł w nich także chrześcijan żyjących we wspólnocie miłości chrześcijańskiej.

Na zakończenie odbył się Akt Oddania Rodzin naszej diecezji pod opiekę Świętemu Józefowi odczytany  przez Parę Diecezjalną.

Szczerze dziękujemy parze diecezjalnej Kasi i Michałowi Toczek oraz Księdzu Marcinowi Marciniakowi, którzy z ogromnym oddaniem czuwali nad przygotowaniem i przebiegiem całości spotkania, a także diakonii  liturgicznej i muzycznej. Jesteśmy wdzięczni Księdzu Januszowi Łukowskiemu, Proboszczowi parafii p/w Św. Józefa Robotnika w Elblągu za otwartość i gościnność.

            To był długo wyczekiwany dzień. Wiele osób po dłuższej przerwie mogło się zobaczyć i porozmawiać bez oddzielenia szklanym ekranem. Wierzymy, że jeśli Bóg da, wszystko wróci do normalności.

Za wszelką życzliwość, dobro i miłość – niech Będzie Chwała Panu !

Piotr i Monika Święccy

 

 

Loading