Press "Enter" to skip to content

PASCHALNY DZIEŃ WSPÓLNOTY W REJONIE ELBLĄG PÓŁNOC – 24.04.2021r.

Trwając w roku formacyjnym pod hasłem „Dojrzałość w Chrystusie”, w sobotę 24.04.2021 r. we wspólnocie Domowego Kościoła Rejonu Elbląg-Północ przeżywaliśmy ostatni już w tym roku Paschalny Dzień Wspólnoty, którego tematem przewodnim była Nowa Kultura. 

Spotkaliśmy się w par. św. R. Kalinowskiego w Elblągu, wprawdzie w ograniczonym bardzo składzie, jednak ufni w zjednoczenie duchowe z resztą wspólnoty. Rozpoczęliśmy o godz. 15.00 od zawiązania wspólnoty, zapalenia świecy przez parę rejonową Monikę i Pawła Goryszewskich oraz od Koronki do Bożego Miłosierdzia, po której przed Najświętszym Sakramentem mogliśmy podczas Namiotu Spotkania wsłuchiwać się w Słowo Boże z Ewangelii św. Łukasza (10,30-37) o miłosiernym Samarytaninie, rozważając jak my zachowujemy się, kiedy spotykamy człowieka, który cierpi. Następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii, podczas której w homilii moderator rejonu ks. Wojciech Zwolicki przywołał słowa Pana Jezusa: Wy nie jesteście z tego świata, bo Ja was wybrałem. W skierowanym do nas słowie kapłan zwrócił uwagę, że dobrzy ludzie swym dobrym zachowaniem dotykają sumień ludzi opanowanych przez ten świat, za co doświadczają prześladowań, ale mimo to dobro się odradza, kiedy idziemy za Jezusem. Albowiem On nas na tej drodze umacnia i wspiera. Ksiądz Wojciech zauważył też, że człowiek nie rodzi się świętym, lecz świętym człowiek się staje, gdy karmi się Bogiem, Jego słowem i pokarmem na życie wieczne.  Jednocześnie zadał pytanie, które Jezus postawił swym uczniom, a aktualne dziś również do nas: czyż i wy chcecie odejść? mieliśmy sobie odpowiedzieć, czy chcemy trwać przy Jezusie? Przypomniał też, że chrześcijanin to świadek i naśladowca Jezusa, który ma przyciągać ludzi do wspólnoty kościoła. Czy i jakim zatem jestem chrześcijaninem?   

Po mszy rozeszliśmy się do swoich domów, a pozostałe elementy dnia wspólnoty mogliśmy już przeżywać indywidualnie, każdy w swej wspólnocie małżeńskiej, zgłębiając i dzieląc się na temat Nowej Kultury jako życie pozytywnymi wartościami (a nie jedynie przeciwstawianie się negatywnym) i miłosierdzie jako praktyczny wymiar nowej kultury. W tym zakresie mieliśmy do dyspozycji przesłane przez parę rejonową materiały formacyjne oraz katechezę nagraną i wygłoszoną przez moderatora rejonu.

Za ten dzień, dar spotkania, wspólnej modlitwy, służby i formacji oraz wszelkie dobro Bogu niech będzie chwała i dziękczynienie.

Monika i Jacek 

Loading