Press "Enter" to skip to content

RELACJA Z ADWENTOWEGO REJONOWEGO DNIA WSPÓLNOTY W REJONIE POMEZANIA

Dnia 12 grudnia małżeństwa z rejonu Pomezania mogły przeżyć w zaciszu własnego domu adwentowy Rejonowy Dzień Wspólnoty. Tym razem pod hasłem: Nowe Życie – niezasłużony dar od Boga – potrzeba współdziałania z łaską. Do wszystkich za pomocą poczty mejlowej zostały przesłane przez Parę Rejonową materiały na ten dzień: fragment Słowa Bożego na Namiot Spotkania, materiały do rozważenia ze współmałżonkiem, konferencja. 
Podczas Namiotu Spotkania, mogliśmy odczytać i odczuć jak ważni jesteśmy w oczach Boga – Boga, który wybrał nas już przed założeniem tego świata. 
W ramach konferencji otrzymaliśmy tekst ks. Franciszka Blachnickiego „Świętość w świetle filozofii religii” rozwijający temat dzisiejszego Dnia Wspólnoty. Jedną z myśli , która towarzyszyła  nam w tym czasie było to, że w przyjęciu łaski szczególne znaczenie ma pokora, która chroni przed próbami samozbawienia. Jeśli nie doceniamy łaski, jeśli próbujemy budować na własnych osiągnięciach, nie ma możliwości, żeby żyć w pełni nowym życiem, być dojrzałym.
Ze współmałżonkiem mogliśmy porozmawiać w temacie posłuszeństwa łasce a spełnianiu uczynków Pochyliliśmy się wspólnie nad rozważaniem, które miały doprowadzić nas do odpowiedzi na pytanie: co faktycznie robię, żeby Światło przemieniało moje życie? Najważniejszy punkt dzisiejszego dnia to zaproszenie do uczestnictwa w Eucharystii, którą każdy mógł przeżyć w swoim, parafialnym Kościele. To propozycja, aby połączyć się duchowo we wspólnej modlitwie za Domowy Kościół w naszym rejonie.
Tym razem w takiej formie i trochę innym terminie przyszło nam przeżyć ten dzień w naszym rejonie Dzień, który był dla nas wszystkich możliwością do wykazania się dojrzałością w Chrystusie, dziękując Mu za nowe życie jakim nas obdarza kiedy tylko wykażemy odrobinę chęci współpracy z Jego łaską.
 
Kasia i Michał

Loading