Press "Enter" to skip to content

8 GRUDNIA – ŚWIĘTO PATRONALNE RUCHU ŚWIATŁO – ŻYCIE

 

 • „Niepokalana jest dla mnie najdoskonalszym wzorem Nowego Człowieka oddanego całkowicie w Duchu Świętym Chrystusowi, Jego słowu i dziełu; dlatego oddaję się Jej, rozważam z Nią w Różańcu tajemnice zbawienia i naśladuję Ją.”
                                                                                 II Drogowskaz Nowego Człowieka
 • „Ponieważ całe dzieło oazy opiera się na łasce zrozumienia tej tajemnicy i nie ma ono innego celu jak wychowanie swoich uczestników do coraz głębszego zrozumienia i zrealizowania tej postawy posiadania siebie w dawaniu siebie Chrystusowi i braciom, która jest źródłem nowego życia, słuszną jest rzeczą, abyśmy na nowo i w sposób bardziej świadomy oddali to dzieło Tobie, błagając, abyś raczyła je przyjąć i uznać za swoje.”

  Z aktu oddania Ruchu Światło-Życie Niepokalanej

  W Krościenku, czyli w centrali Ruchu, na Kopiej Górce,  znajduje się figura Niepokalanej Matki Kościoła, z którą nierozłącznie związane jest źródło symbolizujące miłość, ale nie jako uczucie,
  a jako akt woli, poprzez który osoba czyni dar z siebie. Źródło doskonale wyraża postawę dawania siebie. Ks. Blachnicki przekonywał, że „musimy wpatrywać się w Niepokalaną i starać się do Niej upodobnić. Dlatego oddajemy się Jej i chcemy, żeby dynamika Jej miłości, Jej oddanie się miłości Jezusa nas ogarnęła, przeniknęła. Dlatego Niepokalana jest dla nas wzorem tej postawy,
  którą wyraża również słowo agape”. 

Loading