Press "Enter" to skip to content

W obronie życia

Jako rodziny Domowego Kościoła mamy świadomość konieczności troski o każde ludzkie życie, szczególnie to bezbronne, czy chore. Naszą modlitwą, świadectwem oraz działaniem jako małżeństwa, rodziny, czy wspólnoty wspieramy podejmowane w tym kierunku kroki zgodne z nauczaniem Kościoła.
Dlatego łącząc się z wezwaniem Moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie przekazujemy jego list.

Katarzyna i Paweł Maciejewscy
para krajowa Domowego Kościoła
ks. Krzysztof Łapiński
moderator krajowy DK

Drodzy Bracia i Siostry z Ruchu Światło-Życie,

w ostatni czwartek Trybunał Konstytucyjny RP swoim orzeczeniem radykalnie ograniczył możliwość przeprowadzania aborcji. Od tego czasu nie ustają protesty przeciwników ochrony życia, zarówno na ulicach miast, jak też w różnych mediach elektronicznych. Nadszedł zatem dla nas czas dawania jednoznacznego świadectwa o wierności charyzmatowi światło-życie. Wzywam wszystkich utożsamiających się z tym znakiem naszego Ruchu do wzmożonej modlitwy i dawania świadectwa: osobistego, w mediach społecznościowych i w inny, dostępny nam sposób. Niech zwłaszcza w tym ważnym czasie nie zabraknie naszego jednoznacznego opowiedzenia się za życiem, które jest wielkim darem Boga.

ks. Marek Sędek, Moderator generalny Ruchu Światło-Życie

Loading