Press "Enter" to skip to content

EUCHARYSTIA Z ROZESŁANIEM W REJONIE POMEZANIA

Rozpoczynamy kolejny rok pracy formacyjnej w kręgach.
20.09.2020 roku w Sztumie w parafii św. Anny na Eucharystii sprawowanej przez Moderatora diecezjalnego – księdza Przemysława Demskiego, Moderatora rejonowego Rejonu Pomezania – księdza Marcina Marciniaka oraz Moderatora kręgu przy goszczącej nas parafii – księdza Maksymiliana Ślizienia zgromadziły się rodziny DK Rejonu Pomezania. Wspólnie modliliśmy się w intencji Domowego Kościoła naszego rejonu i naszej diecezji.

Nasz nowy Moderator – ks.Marcin, odwołując się do usłyszanego przez nas Słowa Bożego, zachęcał  do szukania Pana, który jest blisko i pozwala się znaleźć. Abyśmy zauważyli, że często odnajdujemy Go niekoniecznie zgodnie z naszymi oczekiwaniami.  To dojrzałość i związana z nią odpowiedzialność pozwala nam przyjmować wolę Boga. Nieoczekiwanie na zapłatę kieruje nas na drogę posługi i chęć zjednoczenia z Miłością.

W ten szczególny czas, który otrzymaliśmy, nasza wspólnota powiększyła się o małżeństwo, które wyraziło pragnienie włączenia się  do Domowego Kościoła i formowania się według zasad wspólnoty.

Na zakończenie Eucharystii nasz Moderator pobłogosławił  parę rejonową oraz pary animatorskie rozsyłając ich na posługę w nowym roku formacyjnym.

Mieliśmy również okazję w szczególny sposób podziękować tym, którzy przekazali swoją posługę.
W naszym imieniu Bernadeta i Andrzej Omieczyńscy wyrazili uznanie za pracę na rzecz Rejonu Pomezania Kasi i Michałowi Toczek, którzy teraz przejęli jeszcze większą odpowiedzialność jako para diecezjalna.

Niech Bóg nam błogosławi w podjętej służbie.

Jola i Andrzej

Loading