Press "Enter" to skip to content

DIAKONAT STAŁY

„Bycie człowiekiem Ruchu jest równoznaczne z podjęciem diakonii.”

Ksiądz Franciszek Blachnicki

Dla trzech mężów z naszej wspólnoty te słowa naszego założyciela nabrały szczególnego znaczenia.  4 lipca  w katedrze św. Mikołaja w gronie sześciu mężczyzn przyjęli z rąk naszego biskupa święcenia diakonatu stałego. Po znaku nałożenia rąk przyjmując Ewangelię usłyszeli słowa, których wypełnienia w codziennej posłudze im życzymy.
Przyjmij Chrystusową Ewangelię,
której głosicielem się stałeś;
wierz w to, co będziesz czytać,
nauczaj tego, w co uwierzysz,
i pełnij to, czego będziesz nauczać. 

Otoczmy naszą modlitwą i wsparciem diakona Jarka, diakona Andrzeja i diakona Krzysztofa.

Loading