Press "Enter" to skip to content

KONSPEKT SPOTKANIA KRĘGU – MAJ 2020

Droga Wspólnoto!

Kolejne tygodnie epidemii za nami. Nie wiemy, ile jeszcze ich nas czeka. Czas izolacji i zamknięcia nie jest łatwy. Tym bardziej więc jest nam potrzebne, chociaż wirtualne, doświadczenie wspólnoty, spotkania, rozmowy z drugim człowiekiem. Postarajmy się, aby kolejne miesięczne spotkanie kręgu, umocniło nas na drodze naszej formacji, ale też było okazją do wsparcia naszych małżeństw. Ponieważ zdajemy sobie sprawę, że w sytuacji epidemii dystrybucja naszego kwartalnika „Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych” jest utrudniona, dlatego poniżej przekazujemy materiał na majowe spotkanie kręgu: „Służba na wzór Chrystusa Sługi”. Może ktoś po przeczytaniu pytań związanych z omówieniem nowego tematu powie, że nie są na ten czas, że jesteśmy w zupełnie innej sytuacji życiowej… A może jednak nie… – może warto także teraz zastanowić się, czy jestem człowiekiem służby, czy nie lękam się jej podejmować dla dobra innych, jak teraz mogę zaangażować się w służbę w Ruchu? – może moją służbą na teraz będzie postanowienie, że w ciągu miesiąca, pomiędzy spotkaniami, zadzwonię do każdego małżeństwa z kręgu i dowiem się, jak przeżywa ten czas?, może komuś trzeba zrobić zakupy, wydrukować i dostarczyć konspekt spotkania?, może właśnie dziś potrzeba nam służby rozumianej jako nowa wyobraźnia miłosierdzia, czyli jak uczył nas św. Jan Paweł II takiej służby, „której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr” (List Novo millennio ineunte, 50).

Niech majowe spotkanie kręgu pobudzi nas do konkretnej służby wobec konkretnego człowieka – niekoniecznie będącego gdzieś daleko…

Niech Chrystus Sługa umacnia nas na tej drodze!

Oprócz konspektu majowego spotkania kręgu załączamy także do dowolnej indywidualnej czy małżeńskiej refleksji kilka myśli z materiałów przeznaczonych na Paschalny Dzień Wspólnoty, który miał się odbyć w najbliższą niedzielę, 26 kwietnia.

Jeszcze raz zapraszamy Was do wspólnego trwania na modlitwie różańcowej o godz. 20.30. Wiemy, że bardzo wielu z nas to robi. Nie zniechęcajmy się! Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi i umacnia na ten czas!

Katarzyna i Paweł Maciejewscy
para krajowa DK

 Konspekt na maj 2020

Paschalny-cykl-Dni-Wspólnoty

Loading