Press "Enter" to skip to content

SŁOWO PARY KRAJOWEJ

„Myślę o rodzinach, zamkniętych w domach, dzieciach, które nie chodzą do szkoły, być może rodzice także nie mogą wyjść; niektórzy są na kwarantannie. Niech Pan pomoże im znajdować nowe sposoby, nowe przejawy miłości oraz współistnienia w tej nowej sytuacji. To dobra okazja, aby odnaleźć prawdziwe uczucia poprzez kreatywność w rodzinie. Módlmy się za rodziny, aby relacje w nich, w tym momencie rozkwitały zawsze dobrem” (Franciszek, 16 marca 2020).

Droga Wspólnoto Domowego Kościoła.

Słowa papieża Franciszka wypowiedziane podczas dzisiejszej Eucharystii niech będą dla nas zachętą do tworzenia prawdziwych „Kościołów domowych”, gdzie rozkwitać będzie dobro. W tym niełatwym dla wszystkich czasie, kiedy ograniczone są bezpośrednie relacje zarówno między bliskimi, jak i członkami wspólnoty Domowego Kościoła kręgu, rejonu, diecezji, kraju – zachęcamy, aby pamiętać o sobie wzajemnie w modlitwie (m.in. o godz. 20.30), wspierać się w tym, co możemy dla siebie nawzajem uczynić i tym silniej budować wspólnotę swojego małżeństwa i rodziny.

Ograniczenie kontaktów zewnętrznych może sprzyjać wzmocnieniu naszej osobistej relacji z Jezusem (spotkanie ze słowem Bożym i Namiot Spotkania), relacji małżeńskiej (modlitwa małżeńska, dialog małżeński, reguła życia) i rodzinnej (modlitwa rodzinna). Może dla niektórych trudniej będzie wymówić się przy realizacji zobowiązań brakiem czasu i codziennym zabieganiem, a może zwyczajnie, bardziej dostrzeżemy najbliższych, ich trudności, niepokoje.

Tematyka przewidzianego na marzec spotkania kręgu „Nie lękajcie się” (może niektórzy zdążyli je zrealizować) stawia przed nami w obecnej sytuacji profetyczne pytania: „co jest powodem naszych trosk, lęków i niepokojów” oraz „co wzmacnia naszą życiową odwagę” (List 157, s.10-13). Sięgnijmy w naszych małżeństwach (może po raz drugi) do zawartych w tym konspekcie myśli ks. F. Blachnickiego, a za nim do wskazanych tekstów biblijnych oraz do zamieszczonych słów Jana Pawła II. Z odwagą i pokojem serca budujmy więź z Jezusem, współmałżonkiem, rodziną. Ten czas może nas umocnić, a przez lekturę tekstów Założyciela pogłębić świadomość charyzmatu. Jeden z tekstów już poniżej.

Łącząc się z naszymi wspaniałymi kapłanami – najczęściej już tylko wirtualnie – wpierajmy się wzajemną modlitwą, może rozmową, wyrazami pamięci. Szczególnie pamiętajmy o wszystkich chorych i starszych. Zamkniętym w domowym zaciszu może nie brakuje artykułów pierwszej potrzeby, ale właśnie rozmowy. Może więc warto sięgnąć po telefon i usłyszeć o troskach, niepokojach, ale i nadziejach. Zazwyczaj to właśnie te osoby stanowią dla nas zaplecze modlitewne. Ten czas to prawdziwy sprawdzian tego, na ile żyjemy wyznawaną prawdą „światło-życie”.

Pamiętajmy o tych z naszej Wspólnoty, którzy w tych dniach stoją „na pierwszej linii frontu” – o pracownikach służby zdrowia i wszystkich innych służb spieszących z pomocą. Niech Maryja otacza ich swoim płaszczem.

z modlitwą,
Katarzyna i Paweł Maciejewscy
para krajowa DK

„Każdy dzień jest próbą wiary. Każdego dnia musimy odpowiedzieć na wezwanie Boże, które zawarte jest w różnych sytuacjach, w różnych próbach i różnych doświadczeniach. Każde zwycięstwo wiary i ufności umocni naszą wiarę i coraz bardziej będziemy opierali całą swoją egzystencję na Bogu, na przekonaniu, że miłość i dobroć Boga ostatecznie kieruje światem i losem każdego z nas. Chrystus przychodzi do nas w ukryciu i doświadcza nas, jak doświadczał tę kananejską niewiastę. I my w próbach wiary i ufności musimy wyznawać: Panie, wierzymy, że jedynie Twoja miłość może nas wyprowadzić ze wszystkich trudności naszego życia, wierzymy, że Twoja miłość ostatecznie przez wszystko do nas przemawia i chcemy Tobie zaufać. Tak jak mówi święty Paweł: Któż nas może oddzielić od miłości Boga w Chrystusie? Czy ucisk, czy cierpienia, czy choroba, czy ubóstwo, czy prześladowanie? (por. Rz 8,35). Nic nie może nas od niej oddzielić, bo miłość Boga zwycięża we wszystkich okolicznościach życia. Zwycięża wtedy, kiedy potrafimy w nią uwierzyć i jej zaufać” (F. Blachnicki, Kim jest człowiek, Kraków 2010, s. 41).

Ponieważ większość Wielkopostnych Dni Wspólnoty w naszych rejonach/diecezjach została odwołana, zachęcamy do zapoznania się z materiałami przewidzianymi na to spotkanie – mogą być inspiracją do przeprowadzenia dialogu małżeńskiego. TUTAJ

Loading