Press "Enter" to skip to content

DIECEZJALNY DZIEŃ WSPÓLNOTY – ELBLĄG

W sobotę 19 października 2019 roku miało miejsce wspaniałe wydarzenie dla wspólnoty Domowego Kościoła Diecezji Elbląskiej. Przeżywaliśmy wyjątkowy dzień, który zgodnie z tematem roku formacyjnego związany był z odkrywaniem naszego powołania do wolności.

Spotkanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza z nich, jeszcze przedpołudniowa była poświęcona animatorom oraz moderatorom kręgów, którzy usłyszeli wiele istotnych informacji dotyczących odpowiedzialności za powierzone małżeństwa. Niesamowite okazały się treści, które były zawarte w listach kręgu centralnego. Chociaż niektóre z nich mają ponad dziesięć lat, to ich przesłanie nadal jest aktualne i bardzo pomocne w realizacji powołania animatorów kręgów Domowego Kościoła. „Pan Bóg nie wybiera uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych” – powołany musi chcieć usłyszeć głos, który poprowadzi go przez zadanie wyznaczone przez Jezusa. Żeby go usłyszeć musi być wolny.

Po tak wspaniałej uczcie dla ducha ale również i dla ciała (obiad był pyszny), nadeszła druga część spotkania. W radości przebywania we wspólnocie przezywaliśmy Diecezjalny Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła, którego przewodnim tematem było: „Moja niewola – moja wolność”. W temat dnia wprowadził nas ks. Przemek – moderator diecezjalny DK. Przedstawił ewangelię św. Marka mówiącą o uzdrowieniu ślepca Bartymeusza. Powiązanie tego wydarzenia z drogą ku wolności pozwoliło na wzbudzenie refleksji i postawienie się na miejscu niewidomego człowieka, który wierzy, że trzeba zerwać się, wstać i pójść do Jezusa, aby zostać uwolnionym ze swojego zniewolenia.

Przed katechezą zostało przedstawione roczne sprawozdanie finansowe. Podczas tego dnia wspólnoty można było przystąpić do diecezjalnej róży różańcowej. Później udaliśmy się na spotkanie w grupach, gdzie dalej pochylaliśmy się nad tematem dnia.

Następnie spotkaliśmy się z Jezusem Chrystusem w „Namiocie spotkania”, który poprowadził nas do radosnego spotkania z drugim człowiekiem na Agape.

Cały dzień zmierzał ku najważniejszemu wydarzeniu, które kończyło nasz dzień wspólnoty, ku Mszy Św. Było to zwieńczenie wspaniałego dnia, który przybliżył nas do tego, do czego jesteśmy powołani – do WOLNOŚCI. Podczas Eucharystii zostały złożone deklaracje KWC.

Marta i Arek

PEŁNA FOTORELACJA

Loading