Press "Enter" to skip to content

NASZA DIECEZJALNA RÓŻA RÓŻAŃCOWA

„Różaniec jest pierwszą i zasadniczą formą duchowej walki. Musi to być modlitwa wielkiej wiary i ufności, prosząca Boga o rzeczy, które mogą się nam wydać niemożliwe”

Ks. Franciszek Blachnicki

Rozpoczynamy październik – miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej. Trwajmy w naszych małżeństwach i rodzinach na tej modlitwie, którą tak bardzo cenił nasz Założyciel. Szczególnie zachęcamy wszystkich, którzy podjęli się w ubiegłym roku odmawiania tej modlitwy w naszej diecezjalnej róży do dalszego trwania i odmawiania kolejnej tajemnicy. Na najbliższym Dniu Wspólnoty w Elblągu 20.10 będzie możliwość włączenia się lub kontynuowania tej formy modlitwy w naszej wspólnocie.

Bernadeta i Andrzej

 

Loading