Press "Enter" to skip to content

Wielkopostny Dzień Wspólnoty Rejonu Pomezania

W sobotę 3 marca 2018 w Katolickiej Szkole Podstawowej Językowo-Sportowej, odbył się Rejonowy Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła Diecezji Elbląskiej rejonu Pomezania pod hasłem „Oddanie się Niepokalanej”.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 14.00 zapaleniem świecy przez parę rejonową Kasię i Michała Toczków, zawiązaniem wspólnoty oraz modlitwą do Ducha Świętego i odśpiewaniem, wraz z młodzieżą z diakonii muzycznej, piosenki roku „Sługa Niepokalanej”. Para Rejonowa powitała kręgi DK m.in. ze Sztumu, Malborka, Kwidzyna, Iławy.

Konferencję na temat „Oddanie się Niepokalanej” wygłosił ks. Przemysław Demski. Słowo skierowane do nas, oparte było na fragmencie Ewangelii Św Jana „Wesele w Kanie Galilejskiej”. Konferencja rysowała przed nami rolę Niepokalanej w naszym życiu i w życiu Kościoła. Widzimy Maryję, jako Tę, która zawsze wskazuje na Jezusa i mówi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Ksiądz Przemek wskazał na trzy ważne cechy Niepokalanej, które odnajdujemy na kartach Pisma Świętego: słuchała Słowa Bożego, rozważała je w sercu i chyba najważniejsze- godziła się na Wolę Bożą nawet, gdy jej jeszcze nie znała lub do końca nie wiedziała, jak się ma wypełnić. Tak naprawdę Niepokalana doświadcza jednego, wielkiego objawienia, gdy zostaje do Niej posłany Anioł Gabriel oznajmiający, że stanie się Matką Zbawiciela, że Bóg Ją osłoni i poprowadzi. Po „Fiat” Maryi, następuje szara codzienność i zmaganie się ze zwykłymi sprawami życia. Inspirujące było spostrzeżenie, że życie Maryi uświęcało się w codzienności, w typowych obowiązkach, które nie zostały ujęte w Nowym Testamencie, lecz na pewno miały miejsce. Mogliśmy utożsamić Jej zmagania z naszymi. Podobnie jak Ona zawierzyła się Bogu tak i my próbujemy; i nie tyle powinniśmy szukać spektakularnych doświadczeń, objawień, cudów ile trwać wiernie przy Bogu, słuchać Jego Słowa, rozważać je w sercu i ufać… nawet, gdy do końca nie rozumiemy, jak Jego wola ma się w naszym życiu wypełnić.
Następnie odbyły się spotkania w kręgach, na których nastąpiło odczytanie przez animatorów drogowskazu Niepokalana i dzielenie się rolą Maryi w naszym życiu, oraz w jaki sposób mogę naśladować Niepokalaną.
Po grupach dzielenia odbyło się podsumowanie i Agapa – jak zawsze pełna zbliżających rozmów i przepysznego ciasta.
Po „ogarnięciu” szkoły przenieśliśmy się do Katedry, gdzie odbył się NAMIOT SPOTKANIA z fragmentem : J 19, 25-27 (Testament z krzyża) oraz osobiste oddanie Jezusowi przez Niepokalaną siebie, swoich obowiązków, radości, trudności, które w sobie nosimy w tym czasie.
Szczytem i uwieńczeniem Rejonowego Dnia Wspólnoty była Eucharystia.

Wielkie podziękowania i serdeczne „Bóg zapłać” należą się parze rejonowej Kasi i Michałowi Toczek oraz moderatorowi diecezjalnemu ks. Przemysławowi Demskiemu, którzy z ogromnym oddaniem czuwali nad przygotowaniem i przebiegiem całości spotkania, a także diakonii gospodarczej, muzycznej, liturgicznej i wychowawczej oraz Animatorom kręgów.

Jak każdy Dzień Wspólnoty, był dla nas umocnieniem i wzbogaceniem.
Powtarzając za Św. Pawłem: „Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań (…)”
Trwajmy umocnieni przykładem i wstawiennictwem Niepokalanej !
Za wszelką życzliwość, dobro i miłość – niech Będzie Chwała Panu !

Monika i Piotr

link do pełnej galerii

Loading