Press "Enter" to skip to content

Wielkopostny Dzień Wspólnoty Rejonu Elbląg-Północ

W sobotę 03.03.2018 r. w parafii Św. R. Kalinowskiego w Elblągu odbył się Wielkopostny Dzień Wspólnoty DK Rejonu Elbląg-Północ, którego tematem przewodnim było: Oddanie się Niepokalanej. Rozpoczęliśmy o godz. 15.00 od zapalenia świecy i modlitwy do Ducha Świętego oraz zawiązania wspólnoty, przywitania wszystkich uczestników, w tym pary diecezjalnej Bernadety i Andrzeja Omieczyńskich, którą gościliśmy w tym dniu oraz przybyłych moderatorów kręgów, których obecnością byliśmy bardzo zbudowani. Po czym ks. Marcin Marciniak wygłosił do nas katechezę, w której podkreślił, iż nigdy nie mówimy o Maryi bez odniesienia do Chrystusa, bo Jej misją jest prowadzenie nas do Jezusa. Maryja jako Niepokalane Poczęcie zaprasza nas do bezgrzesznego życia. To ma być też nasza droga do uwolnienia się od grzechu. Jeżeli nie oddam się bezgranicznie Maryi i przez Nią Chrystusowi, to nie będę mógł owocnie służyć Kościołowi. Mamy odkrywać jak stawać się Nowym Człowiekiem. Maryja daje nam konkretne drogowskazy w tym zakresie. Maryja słucha i przyjmuje Słowo Boga, wchodzi w dialog ze Słowem i je wypełnia. My też mamy najpierw zasłuchać się w Słowie i wchodzić w służbę Słowu Boga, bo Słowo Boże jest wykonalne. Bóg nie wymaga od nas rzeczy niemożliwych. Więc jeśli nie wiem, jakim darem mnie Bóg obdarzył, nie chcę służyć, to znaczy, że nie słucham, do czego Pan Bóg mnie zaprasza. Zatem oddać się Maryi, to oddać się do dyspozycji Słowu Boga. Maryja uczy nas, aby być wiernym temu Słowu do końca, nawet w cierpieniu i niezrozumieniu. Ks. Marcin podzielił się też cennymi wskazówkami na temat modlitwy różańcowej z dopowiedzeniami, pokazując, że różaniec rozwija w nas wyobraźnię. Dlatego warto potraktować go jako modlitwę wyobraźni, dopowiadając głębiej i odnosząc do siebie rozważane tajemnice z życia Jezusa i Maryi, angażując nas całych, naszą wyobraźnię. Podsumowując stwierdził, że z Maryją oddając się Chrystusowi w Duchu Świętym mamy odkrywać powołanie do bycia, życia i służby w Kościele.

Po katechezie Ewa podzieliła się z nami świadectwem, tego jak realizuje drogowskaz Niepokalana w swoim życiu, podkreślając m.in., że wszystko w jej życiu musi „przejść” przez Maryję, która pomaga jej w codzienności, w radosnej służbie rodzinie, z Nią rozważa na różańcu tajemnice zbawienia i stara się Ją naśladować w słuchaniu Słowa Boga. A następnie podczas Namiotu Spotkania przed Najświętszym Sakramentem wszyscy mogliśmy, jak Maryja, zasłuchać się w Słowo Boże z Ewangelii św. Łk. 1, 26-38, odpowiadając sobie na pytanie: co w moim życiu dzisiaj wymaga ode mnie powiedzenia Jezusowi „tak”, „niech się tak stanie”.

Nasze rozważania na temat oddania się Niepokalanej i naśladowania Jej mieliśmy okazje kontynuować podczas spotkań w grupach, gdzie dzieliliśmy się m.in. tym jak Słowo Boże prowadzi mnie, zmusza do zmiany postępowania, staje się dla mnie Słowem życia.

W tym samym czasie moderatorzy kręgów naszego rejonu mieli swoje spotkanie w grupie  dzielenia dla kapłanów, które poprowadził moderator rejonowy ks. Wojciech Zwolicki.

Zwieńczeniem dnia wspólnoty była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. Wojciecha i ks. Marcina, który w homilii podkreślił, że Słowo Boże z dzisiejszej Ewangelii św. Łukasza o zwiastowaniu wskazuje nam na cztery elementy: 1. mamy spodziewać się Ducha Świętego zawsze i wszędzie niezależnie od tego jacy jesteśmy, 2. dbać o więź z Bogiem, 3. rozeznawać i nie szczędzić czasu na rozmyślanie nad Słowem Boga na modlitwie oraz 4. stawiać pytania Bogu – wchodzić w dialog ze Słowem i uwierzyć w cuda. A Duch Święty będzie prowadził nas do poznania prawdy. Oddanie się nasze nie jest bowiem gotową odpowiedzią, ale pytaniem i zaproszeniem, by rozeznawać z Maryją i zaufać Bogu. 

Na zakończenie dnia wspólnoty udaliśmy się do salki na agapę, która odbyła się w duchu wielkopostnym, przy stołach zastawionych chlebami z dżemem, świeżo upieczonymi przez Krysię.

Spotkanie zakończyło błogosławieństwo kapłana.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność, wspólny czas zasłuchania się w Słowo Pana, czas dzielenia, modlitwy, wzrastania w Panu i chwile wspólnotowej integracji, a także wszystkim posługującym: muzycznie, liturgicznie, gospodarczo i przy opiece do dzieci. Wyrazy wdzięczności kierujemy również do wszystkich kapłanów kręgów, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i towarzyszyli nam w tym dniu i mogli spotkać się w grupie dla moderatorów, aby podzielić się swoją posługą na rzecz małżeństw z kręgów DK naszego rejonu, ks. Wojciechowi za odpowiedzialność za to spotkanie oraz ks. Marcinowi za towarzyszenie nam w całym spotkaniu i wygłoszone do wspólnoty słowo!

Niech Pan Bóg będzie uwielbiony w tym czasie i każdym z Was!

Monika i Jacek

Loading