Press "Enter" to skip to content

NOWA PARA REJONOWA REJONU „POMEZANIA”

W rejonie POMEZANIA nową parą rejonową zostali:
          AGNIESZKA I MARCIN KRUSZCZYŃSCY     

Małżeństwem są od 16 lat, mają 4 dzieci.
W Domowym Kościele formują się od 15 lat.
Agnieszka jest członkiem KWC.

Przeżyte rekolekcje:
 OR Io, OR IIo, OR IIIo,
 ORAR Io, ORAR IIo
ORDR Io, ORDR IIo
Sesja o pilotowaniu nowych kręgów
liczne rekolekcje tematyczne.

Aktywnie uczestniczą w życiu wspólnoty przyjmując chętnie różnego rodzaju posługi, dając świadectwo radosnego dawania siebie.

Nowej Parze Rejonowej życzymy, aby zawierzenie Chrystusowi Słudze oraz oddanie się Niepokalanej Matce Kościoła pomogło Im odczytywać wolę Bożą oraz dawało radość i nadzieję do pełnienia zadań, jakie Pan Bóg dla Nich przygotował. Pamiętajmy o Nich w modlitwie.

Loading