Press "Enter" to skip to content

SPOTKANIE ANIMATORÓW I MODERATORÓW DOMOWEGO KOŚCIOŁA – 16.10.2021

  Animatorzy i Moderatorzy Domowego Kościoła jak co roku (choć po rocznej przerwie) wzięli udział
w spotkaniu, które gromadzi odpowiedzialnych za kręgi formujące się w naszej diecezji. Korzystając z gościnności Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu, w sobotę 16 października rozpoczęliśmy ten czas Namiotem Spotkania w seminaryjnej kaplicy, gdzie wpatrzeni w Chrystusa Sługę, próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie: jak wygląda nasze świadectwo w codzienności oraz co przeszkadza nam w mówieniu o Chrystusie w swojej pracy, rodzinie wśród znajomych?. 

    Po tym czasie na auli rozpoczęło się spotkanie prowadzone przez parę diecezjalną Katarzynę i Michała Toczek. Na bazie Zasad DK animatorom i moderatorom została przedstawiona prezentacja dotycząca naszej wspólnej odpowiedzialności za powierzone nam osoby z naszych kręgów. Omówione zostały również nasze zobowiązania – ze szczególnym zwróceniem uwagi na rekolekcje.
     Wszyscy dostaliśmy propozycję i zaproszenie do włączenia się, bądź przedłużenia modlitwy w ramach Róży Różańcowej czyli codziennego odmawiania jednej dziesiątki różańca w intencji Domowego Kościoła.
    Przerwa obiadowa była dobrym czasem na pokrzepienie również i swojego ciała, aby to po niej powrócić na aulę na kolejne spotkanie. Tym razem już w grupach rejonowych wraz ze swoimi parami rejonowymi animatorzy rozmawiali o sprawach bieżących w swoich rejonach zwracając szczególną uwagę na temat udziału w rekolekcjach. W trakcie, gdy trwały spotkania z parami rejonowymi, z obecnymi na spotkaniu moderatorami spotkał się diecezjalny moderator DK ks.Przemysław Demski.
Ten czas zakończył dzień dla animatora i moderatora.
Bogu niech będą dzięki za możliwość spotkania!
Katarzyna i Michał

Loading