Press "Enter" to skip to content

Nowy krąg przy Parafii Błogosławionej Doroty w Elblągu

W niedzielę, 6 września 2020 roku, podczas Mszy Świętej sprawowanej przez ks. Sylwestra oraz ks. Piotra w Kościele pw. Bł. Doroty z Mątów w Elblągu, do wspólnoty parafialnej dołączył nowy krąg Domowego Kościoła. Po dwóch latach etapu pilotowania, pięć małżeństw zadeklarowało chęć kroczenia drogą formacji w Domowym Kościele, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło – Życie. „Małżeństwa podczas spotkań formacyjnych na etapie pilotowania poznawały piękno powołania do świętości w małżeństwie i realizowania go w jedności ze współmałżonkiem (…)” – tymi słowami przywitał wspólnotę parafialną moderator rejonu
Elbląg – Południe ks. Adam, który przyjechał dosłownie na chwilkę, by wyrazić swoją radość.
Akt przystąpienia do Domowego Kościoła dokonał się podczas publicznej deklaracji składanej przez wszystkie małżeństwa. Na znak podjętej decyzji ks. Sylwester, opiekun kręgu, wręczył każdej parze świecę – symbol Chrystusa, naszego Światła i Życia, zapaloną od świecy ze znakiem roku przez parę rejonową – Dorotę i Leszka. Podczas Eucharystii małżonkowie aktywnie uczestniczyli, podejmując pierwsze posługi: czytania liturgiczne, modlitwa wiernych czy procesja z darami.
Cieszymy się, że pięć małżeństw odpowiedziało Panu Bogu – TAK i chcą zbliżać się do Niego i pogłębiać duchowość małżeńską. A słowa z Ewangelii św. Mateusza: „Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (24,13) niech prowadzą ich prosto do NIEBA.
Chwała Panu!


Sylwia i Tomasz – para pilotująca

Loading