Press "Enter" to skip to content

KONTEMPLOWAĆ ŻŁÓBEK

Niech nasza kontemplacja żłóbka doprowadzi nas do spotkania z Tym, który przyszedł nas wyzwolić i nauczyć nas ofiarowywania siebie. Obyśmy dzięki temu spotkaniu potrafili ubogacać siebie nawzajem w rodzinach, parafiach, wspólnotach.

Bernadeta i Andrzej z Księdzem Przemysławem

Loading