Press "Enter" to skip to content

OAZA REKOLEKCYJNA ANIMATORÓW RODZIN II° – ELBLĄG 2019

W dniach 14.08-18.08.2019 Seminarium Elbląskie gościło wspólnotę Domowego Kościoła, którą Pan Bóg zgromadził w tym miejscu, o tym czasie i sobie wiadomym celu. Dla nas to był ORAR II°.

ORAR II° na „zaproszenie” do przygotowania się w posłudze pary animatorskiej, odpowiedziała grupa małżeństw z różnych zakątków Polski (+Litwy) Z odwagą i poczuciem odpowiedzialności postanowili odkryć nadprzyrodzony wymiar wyboru jaki się dokonuje w naszych kręgach, każdego roku.
Rekolekcje, mogłoby się wydawać „takie techniczne” jednak wypełnione tak bogato, jak to tylko możliwe w ciągu 4 dni, elementami z codziennego życia Kościoła i świadomością wybrania, aby przynosić trwały owoc, że można nabrać wiele pokoju Ducha, pokory, cierpliwości, aby być narzędziem w ręku Pana, jeżeli zechce się nami posłużyć.
Nie dotyczy to tylko posługi pary animatorskiej, ale również codziennego bycia mężem, żoną, ojcem, matką, córką, pracownikiem, pracodawcą i … codziennego dawania świadectwa bycia uczniem Jezusa, dążenia do świętości, ufności w łaskę, pomoc Pana Boga, porzucanie dawnych przyzwyczajeń.

Podsumowując słowami ks. Franciszka Blachnickiego;
Powołanie ogólnochrześcijańskie jest bardzo wzniosłe, wymagające; inaczej mówiąc , jest to powołanie do świętości. Do świętości powołani są wszyscy członkowie Kościoła, wszyscy chrześcijanie. (…)
w początkach chrześcijaństwa słowo „święty” było po prostu pierwszym określeniem chrześcijanina; zanim powstali
chrześcijanie nazywano ich świętymi
(Idąc czyńcie uczniami, s. 14)

Nad całością czuwał ks. moderator Radosław Kluska, wspierany przez Hanię i Grzegorza, kleryka Adama, animatorów Basię i Ryśka, Renatę i Michała, diakonię muzyczną Karolinę i Krzysztofa, diakonię wychowawczą Anitę, Mirkę, Natalię i Kornela.           

Hania i Grzegorz

Loading