Press "Enter" to skip to content

Wizjoner Nowego Człowieka i Żywego Kościoła

Czy człowiek dziś musi być włóczęgą i turystą, nie mając nigdzie swojego miejsca na świecie…?

„Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki – wizjoner Nowego Człowieka i Żywego Kościoła” – to tytuł dwudniowego sympozjum, które odbywało się 1 i 2 czerwca w Bydgoszczy. W seminarium duchownym swoje myśli i uwagi zaprezentowali znawcy tematyki, a także osobiści świadkowie życia ks. Blachnickiego.

Miałem okazję wraz z parą diecezjalną uczestniczyć w tym sympozjum w drugim dniu, tj. 02. czerwca br. 

Z wykładów, w które wsłuchiwaliśmy się na temat ojca Franciszka dało się zauważyć, że ów niezłomny kapłan stworzył nie tylko teorię, ale i praktykę „odradzania się człowieka”.

Dziś kiedy bardzo mocno w świecie widzimy, że „ nic już nie pozostało do zniszczenia” oraz że kultura, w której istniejemy, jest tą w której powoli nie ma dla człowieka nadziei, program ks. Franciszka, ukazuje cel, który sięga dalej niż doczesność. Można powiedzieć, że w czasie, gdzie jesteśmy dzisiaj świadkami wzmożonego egoizmu, który przybiera kształt indywidualizmu; to znaczy, że liczę się tylko ja i moje prawa, została zgubiona relacja z drugim człowiekiem. Indywidualizm zniszczył wspólnotowość.

 „Człowiek, będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego” – to do tych słów Soboru Watykańskiego II – jak zauważył bp Adam Wodarczyk – często odwoływał się w nauczaniu i starał się je realizować w swoim życiu ks. Franciszek Blachnicki. – Kapłan ukazał się współczesnemu Kościołowi jako świadek wiary, rozmiłowany w Bogu i całkowicie oddany Mu na służbę – powiedział.

Biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej pełni od 2001 roku funkcję postulatora procesu beatyfikacyjnego ks. Franciszka Blachnickiego. – Sługa Boży był gorliwym i radykalnym kapłanem, zatroskanym o nawrócenie i odnowę wewnętrzną ludzkich serc oraz o odnowę Kościoła w myśl nauki Soboru Watykańskiego II. Heroiczność w naśladowaniu Chrystusa, wyrażająca się w jego rozmodleniu, dynamicznym apostolstwie i cierpieniach, które pokornie przyjmował, sprawiły, że jego życie wydało liczne owoce dla Kościoła, które trwają także po jego śmierci – podkreślił.

Kochani, stwierdziłem po tym sympozjum, jak mało wiem jeszcze o naszym Założycielu. Może to i dla nas wskazówka, byśmy sięgnęli po jego pisma. Ciekawe, kiedy po raz ostatni, powtarzając słowa pary krajowej: Katarzyny i Pawła Maciejewskich, przeczytaliśmy jakąkolwiek książkę ojca Franciszka?

Nasz ruch wyznacza nam właściwy azymut, dzięki któremu nie jesteśmy jak większość(sic!), o czym mówił w swoim przedłożeniu ks. Sylwester Warzyński, człowiekiem bez południka zerowego, bez żadnego odniesienia, bez mapy.

Mamy program, który w swoim życiu zrealizował sam nasz Założyciel. Obyśmy podejmowali z dumą i radością jego dzieło.

Ks. Przemysław Demski

Można obejrzeć i wysłuchać poszczególnych wystąpień

Sesja I

Prowadzący: Ks. dr Paweł Hoppe

15.30 – 16.15 – dr Robert Derewenda – Dyrektor Instytutu im. Ks. Franciszka Blachnickiego – Wyszyński – Wojtyła – Blachnicki – twórcy współczesnego oblicza Kościoła w Polsce 

16.15 – 16.45 – dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL – Ruch Światło-Życie w Polsce w świetle danych statystycznych.

Sesja II

Prowadzący: dr Anna Szarapka

17.00 – 17.30 – Ks. dr Paweł Hoppe – Ruch Światło-Życie oraz Domowy Kościół – gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie w Diecezji Bydgoskiej

17.30 – 18.00 – Ojciec Andrzej Lemiesz SJ – O. Czesław Chabielski SJ duchowy syn Sługi Bożego i 40 lat rekolekcji oazowych w Suchej na Pomorzu.

18.00 – 18.45 U boku Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego – świadectwo życia i działalności – Panel dyskusyjno-wspomnieniowy – Domowy Kościół w Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Diecezji Bydgoskiej, wspomnienia o działalności ośrodka oazowego w Suchej na Pomorzu oraz o jego twórcy Ojcu Czesławie Chabielskim;

Sobota, 2 czerwca 2018 r.

Sesja III

Prowadzący: ks. Janusz Konysz – Moderator diecezjalny Domowego Kościoła Diecezji Bydgoskiej

9.00 – 9.30 – Ks. Karol Rawicz-Kostro – Formacja liturgiczna duchownych w myśli ks. F. Blachnickiego.

9.30 – 10.00 – Ks. Tomasz Opaliński – Krajowy Moderator Domowego Kościoła – Sługa Niepokalanej i Jej Dzieło: duchowość maryjna czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

10.00 – 10.30 – Katarzyna i Paweł Maciejewscy – para krajowa Domowego Kościoła Formacja Domowego Kościoła w służbie odnowy małżeństwa i rodziny w Kościele

Sesja IV

Prowadzący: Katarzyna i Paweł Maciejewscy

11.00 – 11.30 – Robert Telus – poseł RP – Nauka społeczna Ks. F. Blachnickiego

11.30 – 12.30 – Ks. Bp. dr Adam Wodarczyk, postulator procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego – „Nowy człowiek – święty człowiek” – Droga do świętości Czcigodnego sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego

12.30 – 13.00 Przygotowanie do Mszy św.

13.00- 14.00 – Msza św. (z udziałem Diakonii Muzycznej Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej) Parafia O.O Jezuitów w Bydgoszczy, Pl. Kościeleckich 7

Sesja V

Prowadzący: ks. Maciej Tyckun, Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej

15.30 – 15.45 – scenki 1-4 o Słudze Bożym Ks. F. Blachnickim (młodzież Ruchu Światło-Życie oraz Diakonia Społeczna Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej)

15.45 – 16.15 – ks. dr Marek Sędek – Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie – Idea Żywego Kościoła jako wspólnoty, wizja odnowy parafii

16.15 – 16.45 – ks. dr Sylwester Warzyński – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Bydgoskiej – Dzieło Ks. Franciszka Blachnickiego na tle współczesnej kultury.

Sesja VI

Prowadzący: ks. Karol Rawicz-Kostro

17.00 – 17.15 – scenki 5-10 o Słudze Bożym Ks. F. Blachnickim (młodzież Ruchu Światło-Życie oraz Diakonia Społeczna Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej)

17.15 – 17.45 – ks. dr Jan Mikulski – moderator Domowego Kościoła w latach 2001-2004 – Czy Polska potrzebuje dzisiaj prawdy o wolności i wyzwoleniu głoszonej przez Księdza Franciszka Blachnickiego?

17.45 – 18.15 Ks. dr hab. Mirosław Gogolik, prof. UAM – Dyrektor Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich Diecezji Bydgoskiej – Katecheza kerygmatyczna według Księdza Franciszka Blachnickiego – inspiracje dla współczesności

18.15– 19.00 – panel dyskusyjny

Loading