Press "Enter" to skip to content

Paschalny Dzień Wspólnoty Rejonu Pomezania

            W sobotę 14 kwietnia 2018 w Parafii p/w Świętego Brata Alberta w Iławie, odbył się Rejonowy Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła Diecezji Elbląskiej rejonu Pomezania pod hasłem „Zasady Pełnienia Diakonii”.

            Spotkanie rozpoczęło się o godz. 14.30 zapaleniem świecy przez  parę rejonową Kasię i Michała Toczków, zawiązaniem wspólnoty oraz modlitwą do Ducha Świętego i odśpiewaniem, wraz z młodzieżą z diakonii muzycznej, piosenki roku „Sługa Niepokalanej”. Para Rejonowa powitała kręgi DK m.in. ze Sztumu, Malborka, Kwidzyna, Iławy, Księży Moderatorów oraz młodzież.
            Konferencję na temat „Zasady pełnienia diakonii – pełnienie służby w Kościele ” wygłosił  ks. Przemysław Demski.
Moderator zaznaczył, że wszyscy jesteśmy powołani do służby w Kościele a szczególnie we wspólnocie, w której jesteśmy. Każdy z nas czerpie z darów Ruchu, lecz następuje moment, czy nawet potrzeba by zacząć dawać coś z siebie Wspólnocie. Na przykładzie przygotowania choćby Rejonowego Dnia Wspólnoty wyliczył mnogość, większych czy mniejszych zadań, które trzeba było wykonać, by to spotkanie mogło się odbyć. Od przygotowania miejsca, zaplecza i obsługi Agapy, czy choćby poustawiania krzeseł. Wymienił, podając przykłady, zasady pełnienia Diakonii: Zasadę solidarności, pomocniczości i kolegialności. Każda z tych zasad dopełnia się w swojej istocie i tak naprawdę nasze otwarte oczy na potrzeby innych i gotowość służenia swoimi darami jest doskonałym ich wypełnieniem.
            Następnie odbyły się spotkania w kręgach, na których grupy dzielenia podzieliły się własnymi doświadczeniami dotyczącymi wypełniania zasad pełnienia diakonii. Po spotkaniu  przedstawiciele grup dzielenia zreferowali pokrótce pracę nad rozważanym tekstem.
            Po grupach dzielenia odbyła się Agapa. Po posprzątaniu salek, przenieśliśmy się do kościoła, gdzie odbył się NAMIOT SPOTKANIA z fragmentem : J 15, 13-17 
        Szczytem, ostatniego w tym roku formacyjnym, Rejonowego Dnia Wspólnoty była Eucharystia, którą celebrowało ośmiu kapłanów. Po Mszy ksiądz proboszcz, Marian Florek, złożył serdeczne podziękowania za naszą obecność i ubogacający wkład w życie lokalnego Kościoła.
            Wielkie podziękowania należą się parze rejonowej Kasi i Michałowi Toczek oraz moderatorowi diecezjalnemu ks. Przemysławowi Demskiemu, którzy czuwali nad przygotowaniem i przebiegiem całości spotkania, a także diakonii gospodarczej, muzycznej, liturgicznej i wychowawczej. Oraz szczególne podziękowania dla księdza Proboszcza tutejszej parafii wraz z Wikariuszami za ciepłe przyjęcie i gościnność.

Dziękujemy za waszą obecność !


Loading