Press "Enter" to skip to content

Wielki Post czas nawrócenia

I jeszcze praktyczna wskazówka od naszego Założyciela:

„Jak w praktyce dokonuje się to nasze nawrócenie? Praktycznie oznacza to życie na co dzień słowem Bożym. Jeżeli będziemy czytali Pismo Święte, będziemy rozważali słowo Boże w postawie gotowości przyjęcia go, zamienienia go w życie, w czyn, wtedy to słowo Boże powoli będzie nas przemieniało, będziemy stawali się nowymi ludźmi, żyjącymi według słowa Bożego. Równocześnie, jeżeli będziemy podejmowali ten wysiłek, będziemy otrzymywali Ducha Świętego, który nas do tego uzdolni, bo to jest istotna rola Ducha Świętego w nas, by przemieniać nas z ludzi cielesnych, którzy żyją według swoich koncepcji, swoich planów, w ludzi duchowych, którzy żyją według myśli Bożej i realizują drogi Boże w życiu.” /ks. Franciszek Blachnicki/

Loading