Press "Enter" to skip to content

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY – patronalne święto Domowego Kościoła

„W «domowym kościele», dzieci uczą się znaczenia wierności, uczciwości i poświęcenia. Widzą, jak mama i tata zachowują się między sobą, jak troszczą się o siebie nawzajem i o innych, jak miłują Boga i Kościół. W ten sposób dzieci mogą oddychać świeżym powietrzem Ewangelii i uczyć się rozumieć, osądzać i działać w sposób godny wiary, którą odziedziczyli. Wiara przekazywana jest wokół stołu domowego, w zwyczajnej rozmowie, poprzez język, którym potrafi mówić jedynie wytrwała miłość . Zatem módlcie się wspólnie w rodzinie; rozmawiajcie o tym, co dobre i święte; pozwólcie, by nasza Matka Maryja wkraczała w wasze życie rodzinne. Przeżywajcie święta chrześcijańskie. Żyjcie w głębokiej solidarności z tymi, którzy cierpią i znajdują się na marginesie społeczeństwa.“

papież Franciszek, Dublin, 25.08.2018

     Pierwsza niedziela po Bożym Narodzeniu obchodzona jest w kościele katolickim jako Niedziela Świętej Rodziny. Święto to zaczęto obchodzić w różnych krajach od XVIII wieku. Dla nas, wspólnoty Domowego Kościoła – jest to święto szczególne.
     To w rodzinie miłujący Bóg Ojciec uczy nas wiary, miłości, pokory, służby, słuchania i wypełniania woli Bożej. To Bóg poprzez chrzest włącza nas we wspólnotę dzieci Bożych. Naśladując Jezusa, Maryję i Józefa realizujmy nasze powołanie: bądźmy dobrymi ojcami i mężami, bądźmy dobrymi matkami i żonami, bądźmy apostołami i świadkami Chrystusa.
     Nie bójmy się walczyć o Chrystusa, o rodzinę szczególnie dziś, gdy tak bardzo jest atakowana rodzina, gdy podważana jest tożsamość kobiety i mężczyzny, gdy wyrywa się Jezusa z naszych serc.
     Bądźmy wiernymi i konsekwentnymi uczniami Chrystusa kochającyojcowskim sercem: tak Józef umiłował Jezusa”. Tym stwierdzeniem rozpoczyna Papież swój list apostolski na rok Świętego Józefa. Stwierdza jednocześnie, że mimo iż ewangeliści niewiele mówią o świętym Józefie, „ale wystarczająco dużo, aby zrozumieć, jakim był ojcem oraz misję powierzoną mu przez Opatrzność”.
Opis ojcostwa św. Józefa zawarł Ojciec Święty w siedmiu punktach:
1. Ojciec umiłowany     
2. Ojciec czuły
3. Ojciec posłuszny             
4. Ojciec przyjmujący
5. Ojciec z twórczą odwagą
6. Ojciec – człowiek pracy
7. Ojciec w cieniu

 

Święty Józefie – módl się za nami
Święta Rodzino – módl się za nami           

Loading