Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “wielki czwartek”

Wielki Czwartek

Drodzy Kapłani Wdzięczni za towarzyszenie naszym kręgom i rodzinom w drodze do świętości, dziękujemy za otwieranie nas na Boże Miłosierdzie. Prosimy Tego, który Was wezwał po imieniu, abyście nie ustawali…