Ikona
Domowy Kosciół Domowy Kosciół
.
.
Śledź nas na facebook-u

Tablica ogłoszeń

Najbliższe wydarzenia:

  • Brak

Dalsze wydarzenia...
Znak roku 2017/2018

Skrzynka modlitewna

Twoje imię:
Proszę, wpisz tutaj intencję
Pytanie kontrolne:
3 + 4 (słownie)=

Dodane intencje

 
 
KODR Logo

Biuletyn KODR
 
 
Tablica ogłoszeń

Rozmyślanie nad ikoną

Kiedy się pochylimy nad problemami współczesnej rodziny, gdy szukamy wzorów do naśladowania, staje przed nami obraz Św. Rodziny. Ikona Św. Rodziny stałą się też symbolem Domowego Kościoła.

Bóg jest Miłością, Miłością - która tworzy wszystko z niczego. "Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę." (Rdz 1,27). Małżeństwo było w zamyśle Boga od początku stworzenia. To miłość małżeńska, przekraczająca samego siebie, przekazująca życie (dzieci) jest "obrazem Bożym". Czy jedność między dwojgiem ludzi pochodzących z różnych rodzin, środowisk jest możliwa? O własnych siłach jest to prawie niemożliwe, ale sakrament małżeństwa daje siłę do tego aby każdego dnia podejmować trud budowania miłości małżeńskiej.

Popatrzmy, jak ważne jest małżeństwo. Skoro Bóg zechciał, aby Jego Syn Jezus narodził się i wzrastał w rodzinie. To Maryja i Józef przekazywali mu prawdę o życiu, wiarę i miłość. Gdy zabrakło Józefa - oblubieńca Maryi - to sam Jezus troszczył się o Swoją Matkę, był głową rodziny. To Jezus Chrystus wyniósł małżeństwo do rangi sakramentu. Relacje między Maryją i Józefem powinny być inspiracją do życia w naszych rodzinach. Mówimy, że Maryja była święta, czysta, niepokalana, że była dziewicą i pozostała nią nawet po urodzeniu Jezusa. Ale czy ta świętość nie byłą oparta na Józefie? On jako mąż i głowa rodziny mógł pokierować ich życiem inaczej. Z drugiej strony Józef, gdyby nie miał oparcia w Maryi, czy zdołałby sprostać swemu powołaniu? Tak jest i w naszym życiu, to mąż jest odpowiedzialny za szczęście i świętość żony, a żona odpowiada za szczęście i świętość męża.

Parze małżeńskiej zleca Chrystus misję stawania się znakiem Jego miłości, znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Małżeństwo kochające się jest ikoną, obrazem miłości Boga. Dążąc do coraz głębszej i intensywniejszej wzajemnej miłości małżonkowie wypełniają zleconą im misję. Zostali złączeni, pobłogosławieni, poświęceni aby żyć miłością. Tak jak Maryja i Józef byli dla siebie oparciem, tak również mogą i nam przyjść z pomocą.

Ikona Świętej Rodziny powinna znaleźć swoje miejsce w każdym domu. Przed tą ikoną powinni spotykać się małżonkowie na modlitwie, przebaczając sobie wzajemne urazy, powierzając swoje życie Bogu, wypraszając potrzebne łaski na każdy dzień. Wszyscy, którzy oddają cześć Św. Rodzinie doświadczają w swoim życiu przedziwnej przemiany. Ustępują urazy, żale, goją się dawne zranienia, ich życie zaczyna napełniać wzajemne zaufanie, miłość. Powstaje między nimi prawdziwa jedność. Im bardziej małżonkowie jednoczą się w modlitwie, stałym dialogu, im bardziej trwają sercem przy sercu, tym bardziej ich życie staje się tryskającym źródłem miłości Boga na otoczenie.

Jeżeli zaprosimy Św. Rodzinę do naszego domu i będziemy oddawać jej cześć, to przemiana stanie się też naszym udziałem. Amen

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci obdarzyłeś nas Świętą Rodziną z Nazaretu, aby była dla nas wzorem Twojej Miłości.

Ojcze, który jesteś miłością i życiem, spraw aby każda rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, "narodzonego z Niewiasty" i przez Ducha Świętego żyła w zgodzie, miłości i pokoju, aby otrzymała dary Ducha Świętego do wypełnienia swego powołania. Spraw, Twoją łaską, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinie oparcie, aby życie rodzin przebiegało w godnych warunkach.

Błagamy Cię za pośrednictwem - Świętej Rodziny z Nazaretu - ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Przez Chrystusa Pana Naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków. Amen

 
---