Press "Enter" to skip to content

ADWENTOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY W REJONACH NASZEJ DIECEZJI – 09.12.2023r.

„Tymczasem punktem wyjścia tego spotkania jest samoświadomość ruchów i wypływające z niej pytanie o ich miejsce w Kościele. Problemy mające stać się przedmiotem refleksji nie rysują się nam w perspektywie my i Kościół ale: my w Kościele. Chodzi o pytanie, o ile my, jako ruch odnowy w Duchu, jesteśmy Kościołem, przejawem i wyrażeniem jego istoty, formą jego autorealizacji.

W tym sensie posługujemy się tutaj terminem ruch eklezjalny, movimento ecclesiale. Zadaniem tego referatu jest właśnie próba bliższego określenia tej rzeczywistości, ukazania jej istotnych elementów, przedstawienia jej istoty, słowem – próba jej zdefiniowania.”

fragment referatu wygłoszonego na Międzynarodowym Kongresie
„Movimenti nella Chiesa” przez ks. Franciszka Blachnickiego
w Rzymie w dniu 25 IX 1981r.

REJONOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY
– REJON ELBLĄG POŁUDNIE –

Kręgi Domowego Kościoła rejonu Elbląg Południe spotkały się w ostatnią sobotę w Pasłęku w parafii bł. Jerzego Matulewicza na Adwentowym Dniu Wspólnoty. Ten dzień zaczął się Namiotem Spotkania, po którym uczestnicy wysłuchali konferencji ks. Przemysława Demskiego. Ks. Przemek mówiąc o Żywym Kościele jako wspólnocie nawiązał do spotkania Jezusa w Betanii. Wszyscy biorący w nim udział są przykładem wspólnoty, w której każdy jest inny. Maria jest tą, która kontempluje. Marta jest tą, która aktywnie działa. Łazarz tym, który wychodzi z grobu. Tacy jesteśmy również w Kościele – różnorodni. Jesteśmy też sobie potrzebni, bo bez obecności drugiej osoby nie sposób się rozwinąć. Miejsce w Kościele jest dla każdego. Podczas spotkania w grupie małżeństwa przyglądały się cechom “ruchu eklezjalnego”, o których pisał ks. Blachnicki i zastanawiały się jak realizują się i jak mogą się realizować w ich wspólnotach. W homilii ks. Jerzy Cholewiński zachęcał nas byśmy byli uczniami – misjonarzami, którzy słuchają i działają. Ten dzień zakończyliśmy radosną Agapą.

Magda i Przemysław

REJONOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY
– REJON ELBLĄG PÓŁNOC 

W parafii pw. Trójcy Świętej w Elblągu, 9 grudnia 2023 r. odbył się Rejonowy Adwentowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie rejonu Elbląg-Północ.

Tegoroczny temat „Kościół jest jedynym środowiskiem życia, w którym może rozwijać się Nowy Człowiek” stał się kolejną inspiracją do odkrywania, rozumienia, a przede wszystkim przeżywania wspólnotowości w naszych kręgach, w naszym rejonie i diecezji.

Diakonia modlitwy sprawiła, że z radością i nadzieją, wszyscy zgromadzeni w tym dniu w świątyni, mogli poczuć więź z Tym, którego w czasie Adwentu wypatrujemy i oczekujemy. Rozpoczęliśmy wysłuchaniem konferencji przygotowanej przez naszego księdza Karola. W obrazowy sposób ukazał nam, nasz Moderator, wartość i wyjątkowość Kościoła, jego moc, ale też jego problemy. Treść konferencji mogła stać się dla słuchaczy wzbudzeniem  pragnienia, aby naszą wspólnotę budować i ożywiać na wzór Kościoła apostolskiego.

W jaki sposób ubogacać i trwać we wspólnocie, aby stanowiła „Żywy Kościół” rozmawialiśmy oraz dyskutowaliśmy w grupach.

Przed Najświętszym Sakramentem, dotknięci działaniem Ducha Świętego, mogliśmy oddać nasze troski i powierzyć Panu Jezusowi dalsze trwanie i przeżywanie wspólnoty, tworząc jedność Kościoła.

Po tych wszystkich duchowych ćwiczeniach przyszła pora na oczekiwaną Eucharystię, którą przeżywaliśmy ze wspólnotą parafialną oraz będącą z nami od samego początku parą diecezjalną – Kasią i Michałem, modląc się o potrzebne łaski oraz opiekę Niepokalanej dla wszystkich członków Domowego Kościoła.

Dzień zakończyliśmy Agapą. Jako, że była to już pora kolacji zasmakowaliśmy pysznych kanapek, sałatek, zimnych przekąsek. Były też smakowite racuchy i ciasto, a to wszystko za przyczyną starań naszych sióstr i braci ze wspólnoty. Wszyscy zakończyliśmy ten Dzień z radością i pokojem w sercach.           

 Lucyna i Jacek   

REJONOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY
– REJON POMEZANIA –

Dnia 9.12.2023 odbył się w naszym rejonie Adwentowy Dzień Wspólnoty. Spotkanie odbyło się w Domu Zakonnym Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Kwidzynie. Gościnność i otwartość sióstr sprawiła, że rodzinna atmosfera udzieliła się całej wspólnocie. 

Podczas konferencji ks. Marcina dotknęliśmy jakże szerokiego tematu jakim jest Kościół. Kościół jako przestrzeń spotkania Boga z człowiekiem, środowisko dla rozwoju moralnego człowieka oraz różnorodność wspólnot ubogacających ten Kościół. 
Na spotkaniach w grupach ,,rozkładaliśmy” nasza wspólnotę na czynniki pierwsze, aby znaleźć miejsce, w którym się znajdujemy i podjąć konkretne działania, aby realizować powierzone nam zadania. 
Po owocnym podsumowaniu nastąpiło wyciszenie naszych myśli na Namiocie Spotkania, aby w skupieniu uczestniczyć w Eucharystii. Spotkanie zakończyliśmy pyszną Agapą. Posiliła nas ona na drogę powrotną do naszych domów aby w atmosferze radości oczekiwać na Boże Narodzenie wraz ze swoimi rodzinami. 
Agnieszka i Marcin

Loading