Press "Enter" to skip to content

WIELKOPOSTNY DZIEŃ WSPÓLNOTY REJONU POMEZANIA

„Świadectwo – codzienność ucznia Pana” pod taki hasłem 16 marca 2019 roku odbył się kolejny, Rejonowy Dzień Wspólnoty Rejonu Pomezania. Na Rejonowych Dniach Wspólnoty spotykamy się, aby tworzyć tą większą wspólnotę, wspólnotę naszego rejonu. Jest to ważne, abyśmy czuli również swoją przynależność nie tylko do swojego Kręgu, ale także
do swojego Rejonu.

Tym razem spotkaliśmy się w katolickiej szkole, w  Kwidzynie, gdzie o godzinie 14:00 para rejonowa Katarzyna i Michał przywitali wszystkich zebranych Małżonków wraz z dziećmi i Kapłanami. Po pieśni i modlitwie do Ducha Świętego, aby to On nas wszystkich uzdolnił do właściwego przeżycia tego czasu, głos zabrał nasz moderator rejonowy Ksiądz Marek Radomski. Konferencja Księdza Marka wyjaśniała nam wiele aspektów dawania świadectwa w codziennym życiu. Każdy z nas jest ambasadorem ewangelizacji, lecz ewangelizacja bez świadectwa to nie ewangelizacja. Od samego Pana Jezusa otrzymaliśmy przecież nakaz misyjny, który wiąże się z dawaniem świadectwa w naszej codzienności: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody (…) A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Ten nakaz misyjny powinien przynaglać
nas do działania. Ksiądz Marek przypomniał jedno powiedzenie: na wczoraj nie masz wpływu, jutro nie jest Twoje, dzisiaj należy do Ciebie. I właśnie to „dzisiaj” musimy wykorzystać, aby dawać świadectwo, aby pozbyć się uczynków starych ludzi, aby stawać się nowymi ludźmi i innym, i starszym i młodszym dawać nadzieję, że można się zmienić. A pomoc znajdziemy
w Panu, który mówi: wystarczy ci mojej łaski… .

W trakcie konferencji uczestnicy wsparli fundusz rekolekcyjny naszego rejonu, aby pomóc innym w wyjechaniu
na rekolekcje. Dali świadectwo współodpowiedzialności za formację naszej Wspólnoty.

Po konferencji przyszedł czas na spotkania w grupkach – tym razem trzech – gdzie skoncentrowaliśmy się na pytaniach o naszą gotowość do dzielenia się swoją wiarą i o drogi dotarcia do tych, którzy jeszcze jej w pełni nie znają. Spotkania
w grupach to zawsze czas na głębsze wejście w temat, temat dotyczący naszego wyjścia do ludzi młodych. Staraliśmy
się dopowiedzieć na konkretne pytanie: co możemy zrobić, by ludzie młodzi wiekiem stali się żywą cząstką Kościoła?

Kolejnym punktem naszego spotkania były dwa świadectwa. Pierwsze, wygłoszone przez Grzegorza Radomyskiego
z Iławy, które dotyczyło tego, co Pan Bóg uczynił w życiu Jego i Jego  małżeństwa oraz rodziny, tego jak Pan Bóg może i potrafi działać. Kolejne, odczytane w imieniu Kingi i Andrzeja Piotrowiczów również z Iławy przybliżyło nam temat dawania świadectwa twarzą w twarz drugiemu człowiekowi, tak zwanego chodzenia „po domach”, wyjścia ze swojego podwórka, aby innym opowiedzieć o Jezusie. 

Następnie wszyscy, w trakcie agapy „zajęli się” przepysznymi ciastami i słodkościami, które każdy z kręgów przywiózł na nasze spotkanie. Ten czas to również istotna część naszych spotkań, podczas którego mogliśmy porozmawiać ze sobą i po prostu „pobyć ze sobą”, aby tworzyć tą większą wspólnotę.

Po posprzątaniu szkoły, udaliśmy się do Katedry, gdzie odbył się namiot spotkania oparty na fragmencie
z przemówienia Papieża Franciszka w czasie czuwania modlitewnego 26 stycznia na Polu Jana Pawła II (Metro Park)
w Panamie. Następnie, udzielając się w posłudze liturgicznej uczestniczyliśmy w Eucharystii, której przewodniczył moderator rejonowy Ksiądz Marek, a homilię wygłosił moderator diecezjalny Ksiądz Przemysław Demski. Po Mszy Świętej kandydaci
i członkowie odmówili modlitwę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

                Wielkie podziękowania należą się moderatorowi rejonowemu ks. Markowi Radomskiemu za wygłoszoną konferencję oraz diecezjalnemu ks. Przemysławowi Demskiemu za zorganizowanie miejsca naszego spotkania, a także wszystkim tym, którzy zaangażowali się w posługę diakonii gospodarczej, muzycznej, liturgicznej i wychowawczej.

We Wspólnocie siła! Dziękujemy za waszą obecność !

Katarzyna i Michał Toczek
FOTORELACJA

Loading