Press "Enter" to skip to content

WIELKI POST 2019

”Obowiązkiem zaś rodziców chrześcijańskich, którzy zdecydowali się na chrzest swojego dziecka jest zatroszczenie się o to, aby dziecko w miarę dochodzenia do używania rozumu zetknęło się z przepowiadaniem zbawienia, aby mogło uczynić świadomy akt wiary.”

Ks. Franciszek Blachnicki

 

Chcemy Was wszystkich świadomych i zatroskanych o wiarę młodego pokolenia, zaprosić do WIELKOPOSTNEJ SZTAFETY MODLITEWNEJ. Pragniemy przez okres Wielkiego Postu od Środy Popielcowej do Wielkiej Środy podjąć się modlitwy w intencji żywej wiary naszych dzieci. Może to być piękny wkład w trwający nadal rok formacyjny „Młodzi w Kościele”. Zapraszamy małżonków, kapłanów i wdowy naszej wspólnoty do podjęcia modlitwy, postu i jałmużny w tej intencji.

Wybieramy konkretny dzień z poniższej tabeli i podejmujemy w nim

  • Modlitwę Różańcową /jedną część zgodną z dniem/
  • Eucharystia w tej intencji
  • Post /dowolna forma/
  • Jałmużna /dowolna ofiara/

Prosimy swoją gotowość do podjęcia MODLITEWNEJ SZTAFETY zgłaszać przez:

 

Bernadeta i Andrzej

Ks. Przemysław Demski

Loading