Press "Enter" to skip to content

Posts published by “para diecezjalna”

NOWA PARA REJONOWA

W rejonie Elbląg Południe nową parą rejonową zostali:Agata i Jacek Jakubowscy . W Domowym Kościele są od 28 lat, małżeństwem od 34 lat. Obecnie należą do kręgu przy parafii p.w.…

LIST KRĘGU CENTRALNEGO 2021/2022 – ZNAĆ, AKCEPTOWAĆ, BYĆ WIERNYM WIERNYM „ZASADOM DOMOWEGO KOŚCIOŁA”

List kręgu centralnego DK na rok formacyjny 2021/2022 do wszystkich, którzy tworzą wspólnotę Domowego Kościoła Znać, akceptować i być wiernym „Zasadom Domowego Kościoła” W duchu odpowiedzialności i służby… Mijający rok…