Press "Enter" to skip to content

PASCHALNY DZIEŃ WSPÓNOTY W REJONACH

Paschalny Dzień Wspólnoty odbył się pod hasłem : KOINONIA
Życie w świetle realizuje się zawsze we wspólnocie. Jest ona zarazem warunkiem i owocem spotkania z Jezusem. Ostatni, paschalny cykl Dni Wspólnoty prowadzi nas do pytania o rolę i kształt naszych wspólnot wiary. Zarazem jest on pomostem do kolejnego tematu roku: „Kościół Żywy”.

W czasie Paschalnego Dnia Wspólnoty podejmującego temat „koinonii” zapytani zostaliśmy o znaczenie samej wspólnoty i miejsca w niej każdego z uczestników: wspólnota jest przestrzenią gdzie się ubogacamy i zbliżamy się do Jezusa, ale zarazem poznając i dzieląc się otrzymanymi charyzmatami – służymy i ubogacamy innych. 

REJONOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY
– REJON ELBLĄG PÓŁNOC –

W niedzielę 14.05.2023 r. w parafii pw. Trójcy Świętej w Elblągu odbył się Rejonowy Paschalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie rejonu Elbląg-Północ. Tematem tego spotkania było „ Życie w świetle – Koinonia”.

Rozpoczęliśmy od zawiązania wspólnoty przez parę rejonową Lucynę i Jacka wraz z moderatorem rejonu księdzem Karolem Wagą. Następnie mieliśmy czas na spotkanie z Panem Jezusem przed Najświętszym Sakramentem w Namiocie Spotkania, podczas którego rozważaliśmy fragment z Ewangelii św. Łukasza (Łk 24,36-53).

W samo południe wraz ze wspólnotą parafialną uczestniczyliśmy w Eucharystii koncelebrowanej przez proboszcza ks. Ryszarda Półtoraka oraz naszego moderatora rejonu – księdza Karola Wagę, w której zawierzyliśmy Panu Bogu wszystkich członków wspólnoty Domowego Kościoła.

Kolejnym punktem spotkania była konferencja wygłoszona przez księdza Kamila Mikołajczyka, w której wyjaśniał nam znaczenie pojęcia „koinonia” podkreślając m.in., że jest to komunia z Jezusem oraz z braćmi i siostrami w Jezusie Chrystusie. Na wstępie zaznaczył, że trzeba nam ucieszyć się ze swojej obecności we wspólnocie i na tym dzisiejszym spotkaniu, choć była nas mała garstka. A jednocześnie w dalszej części konferencji poddał pod refleksje nasze zaangażowanie we wspólnocie. Zwrócił bowiem uwagę, że dzisiejszych czasach niezdrowe jest koncentrowanie się na sobie, izolacja, rywalizacja, lęk o naruszenie naszej przestrzeni życiowej, brak umiejętności współpracy oraz brak zaufania do drugiego człowieka, czy ograniczanie się tylko do komunikacji na odległość przez multimedia. Jako chrześcijanie jesteśmy bowiem powołani do tego, by tworzyć nową jakość spotkań i relacji, a do tego potrzebna nam wspólnota, bo w świetle łaski widać więcej. Podczas konferencji wybrzmiało również kilka ważnych pytań, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć m.in: czy interesuje mnie drugi człowiek; co daję z siebie dla wspólnoty, by spotkanie przynosiło owoce; czy zapraszam Jezusa, by otwierał mnie na wspólnotę; czy proszę Jezusa o opiekę nad wspólnotą; czy wsłuchuję się w potrzeby braci i sióstr we wspólnocie i próbuję pomóc, pomodlić się, być dla drugiego?    

Natomiast zamiast pracy w grupach tym razem dostaliśmy zadanie do domu do rozmowy na dialogu małżeńskim o treściach nawiązujących do tematu dnia wspólnoty.

Paschalny dzień wspólnoty zwieńczyliśmy Agapą, podczas której była okazja do wspólnych rozmów w trakcie biesiadowania przy grillu oraz zabaw wspólnotowych, wśród których były ruchome zamki i księżniczki, sałatka owocowa, zwierzyniec i lina – wciągająca gra na refleks.
Za radość spotkania, wspólnej formacji i wzajemnej służby Bogu niech będą dzięki.

Monika i Jacek

REJONOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY
– REJON POMEZANIA –

Dnia 13 maja 2023 r. przeżywaliśmy Rejonowy Dzień Wspólnoty w Malborku w Parafii  Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.  Przedstawiciele wszystkich kręgów naszego rejonu z Iławy, Kwidzyna, Sztumu i Malborka stworzyli wspólnotę aby razem świętować ten dzień i dzielić radość ze spotkania.

Na początek wysłuchaliśmy konferencji ks. Marcina Marciniaka na temat „Życie w świetle wspólnoty”. 
Tak jak Apostołowie trwali we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach (Dz 2, 42), tak i my naśladując Apostołów, spotykamy się we wspólnocie aby dzielić się słowem, wspólnie wielbić Boga, w radości kosztować Agapy, i w ten sposób tworzyć rzeczywistość dzisiejszego Kościoła. Ważną rzeczą jaką powinniśmy sobie uświadomić, jest to, że tworzymy wspólnotę nie w oparciu o ludzkie więzi, ale jest Ona owocem życia Ducha Świętego w nas. Wspólnota uczy nas kochać Kościół, a także ludzi których nie koniecznie musimy lubić. Trwając we wspólnocie otwieramy się na innych, budujemy relacje, wychodzimy do innych i razem wielbimy Boga, jak Apostołowie. Izolacja nigdy nie jest drogą do odnowy. Spotykając się z drugą osobą dajemy jej to, co mamy najcenniejsze, siebie i swój czas. Jednak rzeczywistość ostatnich miesięcy pokazała, że często wygrywa w nas „wygoda”. Nie mamy ochoty podejmować wysiłku na spotkanie z drugim człowiekiem, na spotkanie z Bogiem. Wspólnota jest przestrzenią gdzie mamy oddawać swoje życie, tak też mówi nam Ewangelia, że życie mam tracić dla drugiego człowieka. Nie bójmy się wejść w taką rzeczywistość, którą pokazał nam sam Jezus.  Na koniec ks. Marcin zaprosił wszystkich do wspólnej dyskusji i wymiany zdań na temat doświadczania wspólnoty.

W grupach kontynuowaliśmy temat i zadaliśmy sobie pytanie czym dla mnie jest wspólnota: darem i radością, czy trudem i dodatkowym krzyżem ?

Dopełnieniem naszej radości z bycia wspólnotą była Eucharystia i wspólna Agapa na zakończenie. Chleb eucharystyczny, a następnie pyszne wypieki i  kanapki w wykonaniu Joli zaspokoiły nasz wszelki głód.

Na koniec taki wniosek:
Jeżeli spotkania dają nam pokarm to jest w nas pragnienie aby przyjeżdżać na spotkania wspólnoty !!!

Kasia i Radek  

REJONOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY
– REJON ELBLĄG POŁUDNIE –

Alleluja, zrobiliśmy to!
20 maja Kręgi Domowego Kościoła z rejonu Elbląg południe, Pasłęk spotkały się w Pasłęku u Moderatora Diecezjalnego ks. Przemysława, aby cieszyć się sobą podczas Paschalnego Dnia Wspólnoty. I było przepisowo, czyli w jedności z całym naszym Ruchem. „Wspólnota”, to temat, który rozważaliśmy najpierw w indywidualnej rozmowie z Jezusem w namiocie spotkania, później nasz nieoceniony Moderator
Rejonowy ks. Adam w konferencji zachęcał nas do swoistego rachunku sumienia gdyż „jakość wspólnoty zależy ode mnie. Wspólnota jest między mną, Bogiem i kimś jeszcze. Muszę być otwarty na działanie
Ducha Świętego bo to jest gwarancją otwartości na drugiego człowieka”.
Eucharystia i agapa – praktyczne celebrowanie wspólnoty w radości i braterskiej miłości.
Osobiście nie mogliśmy sobie wymyślić lepszego przeżycia urodzin Agatki.
Dziękujemy wszystkim za obecność i posługi wszelakie.

Agatka i Jacek Jakubowscy

 

Loading