Press "Enter" to skip to content

SPOTKANIE ORGANIZACYJNO – INFORMACYJNE DIAKONII REKOLEKCYJNEJ DOMOWEGO KOŚCIOŁA – 17.09.2022 w MĄTOWACH WIELKICH

Na spotkanie zapraszamy wszystkich członków Domowego Kościoła
pragnących służyć bliźniemu w przygotowaniach rekolekcji
a także w przygotowaniach do rekolekcji.

Marta i Arkadiusz Gorczyńscy

Loading