Press "Enter" to skip to content

PIELGRZYMKA RUCHU ŚWIATŁO – ŻYCIE, PASŁĘK 03.09.2022

„Otwórz me oczy, bym mógł widzieć Twe piękno,
otwórz me oczy bym mógł widzieć Cię …”

Słowami piosenki rozpoczęliśmy pielgrzymkę Ruchu Światło – Życie do Pasłęka 3 września 2022 roku. Przyzywaliśmy Ducha Świętego, aby to On sam otwierał nasze oczy, aby On sam prowadził ten dzień.

Na początku było zawiązanie wspólnoty. Mogliśmy przywitać się z pozostałymi uczestnikami pielgrzymki pokazując ilu nas przyjechało z danego rejonu naszej diecezji oraz powitaliśmy licznie uczestniczącą młodzież formującą się w Ruchu Światło – Życie.

Następnie para diecezjalna Domowego Kościoła – Kasia i Michał Toczek przedstawili sprawozdanie z rekolekcji organizowanych przez naszą diecezję w tym roku. Szczególne podziękowanie zostało skierowane do Bernadety i Andrzeja Omieczyńskich, którzy z zaangażowaniem przygotowali rekolekcje – Oazę II stopnia. Niestety rekolekcje nie odbyły się, ze względu na niedostępność Seminarium Duchownego w Olsztynie, spowodowaną zakwaterowaniem w nim obywateli Ukrainy.

Szczęśliwie natomiast odbyła się Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin II stopnia w Laskowicach Pomorskich, którą pod natchnieniem Ducha Świętego poprowadzili Marta i Arek Gorczyńscy, a ich przewodnikiem duchowym został ksiądz Tomasz Szramowski. Łącznie w ORAR II stopnia wzięło udział 36 osób, 21 dzieci i 5 członków diakoni.

Sprawozdanie z rekolekcji wakacyjnych przeprowadzonych dla dzieci i młodzieży przedstawił moderator diecezjalny Ruchu Światło – Życie:  ksiądz Krzysztof Kaoka. W sumie odbyło się 5 oaz rekolekcyjnych w Mikoszewie: Oaza Eucharystyczna, Oaza Dzieci Bożych, Oaza Nowej Drogi II stopnia, Oaza Nowego Życia stopnia podstawowego i Oaza Nowego Życia I stopnia. Przygotowanie i prowadzenie rekolekcji podjęli: ks. Makowski, ks. Kanarek, ks. Ślizień, ks. Żugaj i ks. Sołtysik.

Dodatkowo animatorzy mieli możliwość uczestniczenia w rekolekcjach KODA – Kurs Oazowy dla Animatorów, które poprowadził diecezjalny moderator ruchu Światło – Życie ksiądz Krzysztof Kaoka

We wszystkich rekolekcjach uczestniczyło 117 osób plus diakonia – łącznie 141 osób.

W tym miejscu glos zabrała nowa para odpowiedzialna za diakonię rekolekcyjną w naszej diecezji – Marta i Arek Gorczyńscy. Zapraszają wszystkich chętnych, którzy w jakikolwiek sposób chcieliby współtworzyć rekolekcje organizowane przez naszą diecezję na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 17 września 2022 roku w Mątowach Wielkich. Spotkanie rozpocznie się Eucharystią o godzinie 16.00. Mile widziani wszyscy którzy pragną służyć innym, włączając się w organizację rekolekcji Domowego Kościoła.

Przyszedł czas na podziękowanie Monice i Pawłowi Goryszewskim, którzy przez trzy lata pełnili posługę pary rejonowej w rejonie Elbląg – Północ oraz księdzu Wojciechowi Zwolickiemu, który przez 23 lata pełnił funkcję moderatora rejonu. Przywitani zostali Lucyna i Jacek Licznerscy – nowa para rejonowa oraz ks. Karol Waga – nowy moderator rejonowy.

Nadszedł czas na osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem w namiocie spotkania. W modlitwę wprowadziła nas pieśń „Raduje się dusza ma, wielbi pana swego” i słowo wprowadzenia moderatora domowego kościoła księdza Przemysława Demskiego. Ksiądz nawiązał do tematu roku formacyjnego „Życie w świetle”. „Niech Jezus Chrystus będzie dla nas latarnią, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest bezpieczny port, gdzie możemy się schronić. Niech słowo napełnia nas, rozprasza ciemności mroku i uczy pokornej miłości jaką jest służba”. Fragment Ewangelii Świętego Jana, który rozważaliśmy skłonił nas do zastanowienia się jaka jest nasza postawa wobec drugiego człowieka i nasze świadectwo miłości do Boga. Ksiądz Przemek przeszedł z monstrancją wzdłuż całego kościoła. Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie promieniował na nas. Tak jak Pan Jezus przechodził pośród nas, tak niech oświetla nas Sobą cały czas.

Przyszedł czas na świadectwa z rekolekcji wakacyjnych. Swoim świadectwem z rekolekcji ubogacili nas Gabriela i Adam, z rejonu Pomezania, którzy przeżyli Oazę Rodzin I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej, Ola i Piotr z rejonu Elbląg – Północ, którzy przeżyli Oazę Rodzin II stopnia w Spale oraz Magda i Przemek z rejonu Elbląg Południe, którzy byli na rekolekcjach tematycznych „Dialog małżeński” w Miejscu Piastowym. Z młodzieży swoimi przeżyciami z rekolekcji podzielili się z nami: Patryk, który uczestniczył w Oazie III stopnia w Rzymie, Zuzia, Kuba i Magda, którzy byli na Oazie I stopnia w Mikoszewie.

Częścią wspólną wszystkich świadectw było stwierdzenie, „trzeba tam być, żeby to przeżyć”.

Punktem kulminacyjnym pielgrzymki była Eucharystia pod przewodnictwem księdza biskupa Wojciecha Skibickiego, w trakcie której dziękowaliśmy za Ruch Światło – Życie. Naszą radością byli kapłani, którzy licznie przybyli na pielgrzymkę. Eucharystię koncelebrowało 7 księży zaangażowanych w Ruchu. Przy ołtarzu było obecnych także trzech diakonów stałych, którzy formują się z żonami w Domowym Kościele.

Słowo wygłosił do nas biskup Wojciech, podkreślając, że wspólnota jest ogromną wartością, która pomaga nam we wspólnym kroczeniu za Chrystusem. „To my mamy mówić o Jezusie, o naszym życiu duchowym. Dziękujmy za siebie nawzajem, dziękujmy Bogu za to, czego dokonuje w naszym życiu” – mówił biskup. Zwrócił także uwagę na to, że naszym zadaniem jest być wiernym.

Wzywaliśmy łaski Pana w piosence „Ześlij deszcz” , prosząc o Jego błogosławieństwo do posługi w tym roku formacyjnym. Nowa para rejonowa i animatorzy kręgów podchodzili po błogosławieństwo do księdza biskupa i odbierali zapaloną świecę. To ich szczególnym zadaniem w tym roku będzie dbałość o to, abyśmy wzrastali w wierze, budowali naszą jedność małżeńską i żyli w świetle Chrystusa. To oni będą nieśli światło Chrystusa, które będzie wyznaczało nam właściwy kierunek. „Oto ja poślij mnie” – wybrzmiało z ich ust.

Na zakończenie Eucharystii wspólnie zaśpiewaliśmy piosenkę tego roku formacyjnego „O Matko z Częstochowskiego wizerunku” w której szczególnie wybrzmiało „ Matko, chcemy dziś się zanurzyć w jedynym świetle, którym jest Jezus…….by w ciemności nikt nie chodził, lecz miał światło życia.”

Na koniec naszej pielgrzymki nadszedł czas na wspólne świętowanie przy stole, podczas Agapy – uczty miłości. Wspólnie zjedliśmy posiłek i rozmowom nie było końca.

Kolejna szansa na wspólne spotkanie już 15 października. Diecezjalny Dzień Wspólnoty odbędzie się w Seminarium Duchownym w Elblągu. Szczegóły wkrótce.

Bogu niech będą dzięki za cały Ruch Światło – Życie, bo to w tej wspólnocie odkrywamy naszą drogę prowadzącą do zbawienia.

Ania i Marcin Bukowscy

Loading