Press "Enter" to skip to content

PASCHALNY REJONOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY – Pomezania – 14.05.2022r.

To kolejny, choć ostatni w tym roku – Rejonowy Dzień Wspólnoty. Tegoroczny cykl był związany z rozważaniem hasła roku PRAWDA – KRZYŻ – WYZWOLENIE. Ostatnie spotkanie poświęcone było temu ostatniemu.

14 maja 2022r. spotkaliśmy się w Iławie w parafii p.w. Św. Brata Alberta, aby pochylić się nad znaczeniem WYZWOLENIA.

Tradycyjnie rozpoczęliśmy od Namiotu Spotkania. Przebywanie z Bogiem sam na sam, wsłuchanie się w Jego słowa, wyciszenie było początkiem rozważań: „Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa.”

Konferencję poprowadził ksiądz Marcin Marciniak. Zwrócił naszą uwagę na znaczenie WYZWOLENIA, WOLNOŚCI, ODKUPIENIA. Czy jest to jasne? Czy jest oczywiste? Czy współczesny świat nie zaburza rozumienia tych pojęć? Powinniśmy wciąż poszukiwać. Wyzwolenie ma nas prowadzić do pełni wolności. Zgłębiając ewangelię wg św. Jana, od rozdziału ósmego i trzydziestego drugiego wersu oraz myśli księdza Blachnickiego zawarte w książce „Wolni i wyzwalający” zauważymy, że wolność wiąże się z byciem SYNEM, byciem dzieckiem bezgranicznie ufającym Ojcu. Bycie synem to przeciwieństwo bycia niewolnikiem – to wyzwolenie z mocy grzechu. WYZWOLENIE to ODKUPIENIE.

Również późniejsze spotkanie, na którym każdy miał możliwość podzielenia się swoimi odczuciami i przemyśleniami, przybliżyło nas do prawdy o wyzwoleniu.

Centrum naszego dnia była Eucharystia, którą przeżywaliśmy wspólnie z parafią z gościnności której korzystaliśmy. Eucharystia będąca pamiątką ODKUPIENIA. Eucharystia prawdziwa uczta miłości.

Spotkanie zakończyliśmy Agapą – wspólnym spotkaniem przy stole, wspólnymi rozmowami, radością bycia razem.

Bogu niech będą dzięki !

Jolanta i Andrzej

Loading